Blog Money / Slovník pojmů / Zápočtový list

Zápočtový list je dokument, který zaměstnavatel vystavuje zaměstnanci při ukončení pracovního poměru. Zápočtový list dostávají i brigádníci, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Brigádníkům se smlouvou o provedení práce (DPP) zápočtový list zaměstnavatel vystavuje v případě, že jim ze mzdy strhává exekuční srážky.

Zápočtový list slouží jako potvrzení o zaměstnání a zaměstnanec ho předá svému novému zaměstnavateli nebo ho předloží při registraci na úřadu práce.

Pro zápočtový list neexistuje jednotný formulář či vzor, který byste museli dodržet. Vystavení zápočtového listu je automatická povinnost zaměstnavatele, zaměstnanec o jeho vystavení nemusí žádat.

Zápočtový list pracovníkovi předáváte před skončením pracovního poměru (nejpozději v poslední den pracovního poměru).

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Zaručená mzda
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny