Blog Money / Slovník pojmů / Živnostenský zákon

Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání v České republice. Definuje druhy živností, vznik a zánik živnostenského podnikání a také informuje o kontrolách živnostníků a o pokutách.

Živnostenský zákon rozděluje živnosti do dvou skupin – ohlašovací a koncesované. Zatímco u ohlašovací živnosti získává živnostník oprávnění už v okamžiku splnění zákonných podmínek a ohlášení (tedy ještě před vydáním živnostenského oprávnění), v případě koncesovaných živností musí kromě splnění odborné způsobilosti získat i koncesi neboli úřední povolení.

Zákon o účetnictví
Zákon o účetnictví definuje postupy účtování a vedení účetnictví v České republice. Vztahuje se na účetní jednotky, kterými jsou například:

  • právnické osoby se sídlem v ČR,
  • právnické osoby se sídlem v zahraničí, které v ČR podnikají,
  • fyzické osoby
  • nebo organizační složky státu.

Účetní jednotky vedou účetnictví v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Aby mohly využít jednoduché účetnictví, musí splnit podmínky, které zákon stanovuje v paragrafu 1f. Zákon o účetnictví také určuje přesné náležitosti účetního dokladu, záznamu a účetní knihy.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny