Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Živnostenský zákon

Co je to Živnostenský zákon?

Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání v České republice. Definuje druhy živností, vznik a zánik živnostenského podnikání a také informuje o kontrolách živnostníků a o pokutách.

Živnostenský zákon rozděluje živnosti do dvou skupin – ohlašovací a koncesované. Zatímco u ohlašovací živnosti získává živnostník oprávnění už v okamžiku splnění zákonných podmínek a ohlášení (tedy ještě před vydáním živnostenského oprávnění), v případě koncesovaných živností musí kromě splnění odborné způsobilosti získat i koncesi neboli úřední povolení.

Zákon o účetnictví
Zákon o účetnictví definuje postupy účtování a vedení účetnictví v České republice. Vztahuje se na účetní jednotky, kterými jsou například:

  • právnické osoby se sídlem v ČR,
  • právnické osoby se sídlem v zahraničí, které v ČR podnikají,
  • fyzické osoby
  • nebo organizační složky státu.

Účetní jednotky vedou účetnictví v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Aby mohly využít jednoduché účetnictví, musí splnit podmínky, které zákon stanovuje v paragrafu 1f. Zákon o účetnictví také určuje přesné náležitosti účetního dokladu, záznamu a účetní knihy.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.