Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Zůstatková cena majetku

Zůstatková cena majetku vyjadřuje rozdíl mezi vstupní cenou majetku a celkovou výší odpisů (tzv. oprávek).

Zůstatková cena majetku se tedy každým rokem snižuje a po úplném odepsání majetku je nulová.

Zpět na slovník pojmů
Banner na svobodnaucetni.cz