Zůstatková cena majetku

Co je to zůstatková cena majetku?

Zůstatková cena majetku vyjadřuje rozdíl mezi vstupní cenou majetku a celkovou výší odpisů (tzv. oprávek).

Zůstatková cena majetku se tedy každým rokem snižuje a po úplném odepsání majetku je nulová.