Blog Money / Slovník pojmů / Zůstatková cena majetku

Zůstatková cena majetku vyjadřuje rozdíl mezi vstupní cenou majetku a celkovou výší odpisů (tzv. oprávek).

Zůstatková cena majetku se tedy každým rokem snižuje a po úplném odepsání majetku je nulová.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny