Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Zůstatková cena majetku

Co je to zůstatková cena majetku?

Zůstatková cena majetku vyjadřuje rozdíl mezi vstupní cenou majetku a celkovou výší odpisů (tzv. oprávek).

Zůstatková cena majetku se tedy každým rokem snižuje a po úplném odepsání majetku je nulová.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.