Skrýt menu
Skrýt formulář

Zveřejnění účetní závěrky

Co je to zveřejnění účetní závěrky?

Zákon o účetnictví stanovuje, že účetní závěrku zveřejňují účetní jednotky, které:

  • se zapisují do veřejného rejstříku
  • nebo jim tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

Účetní jednotky, které musí závěrku podrobit auditu, zveřejňují znění odsouhlasené auditorem. Pro různé typy účetních jednotek stanovuje zákon o účetnictví jiné podmínky – některé například nemusí zveřejňovat všechny výkazy, které jsou součástí závěrky.