Blog Money / Slovník pojmů / Zveřejnění účetní závěrky

Při uzavření účetního roku mají podnikatelé, kteří vedou účetnictví, povinnost zveřejnit účetní závěrku (jinými slovy písemný souhrn, jak se jim během uplynulého roku finančně dařilo).

Zákon vám udává povinnost účetní závěrku nahrát do sbírky listin – nejpozději do 30 dnů od jejího schválení a ověření auditorem a současně nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne, kterým je většinou poslední den účetního období.

Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta až ve výši 3 % z celkové hodnoty firemních aktiv (= majetku společnosti). Kromě sankcí podle zákona o účetnictví čelíte také pořádkové pokutě udělené rejstříkovým soudem až do výše 100 000 Kč.

Rejstříkovému soudu můžete účetní závěrku odevzdat pomocí:

  1. datové schránky,
  2. e-mailu opatřeného elektronickým podpisem a zaslaným na podatelnu rejstříkového soudu,
  3. internetového portálu justice.cz,
  4. tiskopisu „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listiny veřejného rejstříku přílohy daňového přiznání“, který vložíte jako přílohu k přiznání dani z příjmů právnických osob a finanční úřad předá účetní závěrku příslušnému rejstříkovému soudu místo vás.
Zpět na slovník pojmů
Další pojem:
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny