Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Jak vést knihu jízd a pro koho je povinná? Srozumitelný návod i pro začátečníky

Jak vést knihu jízd a pro koho je povinná? Srozumitelný návod i pro začátečníky

Jak vést knihu jízd a pro koho je povinná? Srozumitelný návod i pro začátečníky
Jak vést knihu jízd a pro koho je povinná? Srozumitelný návod i pro začátečníky

Kdo musí knihu jízd vést a jaké údaje do ní patří? Připravili jsme vysvětlení pro všechny, kteří potřebují splnit požadavky finančního úřadu a inspekce práce.

Nejdřív krátké vysvětlení pro nováčky – kniha jízd slouží k evidenci údajů o provozu služebního auta nebo soukromého auta, které využíváte v podnikání. Může mít papírovou nebo elektronickou podobu.

Kdo potřebuje knihu jízd

Typicky to jsou plátci DPH a neplátci DPH, kteří nepoužívají paušál. Aby si mohli uplatnit reálné náklady za pohonné hmoty, potřebují podrobně evidovat provoz služebního auta.

Také to jsou všichni, kdo dokládají dodržování bezpečnosti práce. Nařízení totiž pro řidiče stanovuje povinné bezpečnostní přestávky. Například řidič referent (řidič, který není řidičem z povolání, např. manažer na cestě za zákazníkem) musí mít první přestávku nejpozději 4,5 hodiny od zahájení cesty. A právě z knihy jízd kontrola zjišťuje, jestli zaměstnanec čerpal přestávku.

Co má obsahovat kniha jízd?

Ke každé jízdě uvádíte:

  • datum,
  • čas odjezdu a příjezdu – kdy cesta autem začala a kdy skončila,
  • destinace – odkud jste vyjeli a kam jste jeli,
  • účel – z jakého důvodu jste tam jeli,
  • počet ujetých kilometrů – počáteční a konečný stav tachometru,
  • bezpečnostní přestávky – pokud máte povinnost čerpat bezpečnostní přestávku, uveďte v kolik hodin začala a kdy skončila,
  • záznam o čerpání pohonných hmot – zapište počet litrů a cenu.

V knize také uveďte:

  • typ vozidla,
  • SPZ,
  • průměrnou spotřebu dle technického průkazu.

Údaje o cestě zapište ihned po svém návratu. Zpětně si už nemusíte pamatovat všechny detaily. Pokud navíc knihu jízd vedete z důvodu prokázání bezpečnosti práce, máte povinnost ji vést denně a údaje nelze dopisovat zpětně.

Papírová nebo elektronická kniha jízd

Kniha jízd má mnoho podob. Můžete si koupit předtištěné tiskopisy nebo údaje klidně vyplňovat do běžného sešitu s ručně nadepsanými kolonkami.

V současnosti stále víc firem volí elektronickou knihu jízd. Oproti té papírové totiž nehrozí, že ji někdo ztratí a vyplňování je mnohem pohodlnější.

Elektronická kniha jízd zdarma

Pokud používáte některý z účetních a informačních softwarů Money, ani nepotřebujete na knihu jízd specializovaný program. Modul Kniha jízd je součástí vašeho Money. V Money S3 Start ji můžete vyzkoušet zdarma. Výhodou je, že například nemusíte počítat ujeté kilometry, protože je systém podle stavu tachometru spočítá sám.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Banner na svobodnaucetni.cz