Ověřeno: Money S3 je v souladu s českými účetními předpisy

adminX | 30. 05. 2013

Víme, jak je pro vás důležité vědět, že účetní systémy Money fungují v naprosté shodě s platnou legislativou. Nechali jsme proto vypracovat nový nepovinný audit, který prověřil správnost vedení účetnictví v systému Money S3.

Auditoři detailně zkoumali moduly, metody, postupy i vnitřní kontroly systému Money S3, které mají zabránit případným chybám.

Jsme hrdí na to, že audit účetního systému Money S3 verze 13.200 dopadl úspěšně, a že auditoři navíc ocenili i jeho přehledné a intuitivní ovládání, široké možnosti nastavení a podrobné nápovědy.

Co říká zpráva o auditu systému Money S3

„Podle našeho názoru zpracování vstupních údajů a výstupy ověřovaného informačního systému Money S3 verze 13.200 jsou v souladu s českými účetními předpisy. V rámci provádění postupů při ověřování informačního systému Money S3 verze 13.200 jsme nezjistili žádné významné nedostatky, které by vedly ke zpochybnění správnosti vedení účetnictví při použití tohoto informačního systému.

Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů poskytuje tento informační systém údaje, které umožňují sestavit účetní závěrku společnosti tak, aby podávala věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti."

Kompletní zprávu auditora najdete ke stažení v dokumentaci Money S3.

 

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Aktuality

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 10. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. 10. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 10. 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img