Změny a novinky Money S3 verze 21.103

Solitea, a.s. | 04. 02. 2021

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.101 a verzí 21.103

Dokument o legislativních změnách od 1. 1. 2021 naleznete na tomto odkazu.

Režie

Mzdy

  • Ve verzi 21.100 došlo na Kartě zaměstnance, záložka Pracovní poměry, záložka Zaúčtování k odstranění vazby na zaúčtování hrubé mzdy. Verze 21.103 toto zaúčtování automaticky doplní. 
  • Na Výplatním lístku se správně vykazují zůstatky dovolené v případě dní i hodin. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

  • Režie / Mzdy - tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - podle platné legislativy byl aktualizován formulář vzor č. 23 vč. všech příloh (Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců - vzor č. 20, Příloha č. 2 - vzor č. 15, Příloha č. 3 - vzor č. 17, Příloha č. 4 - vzor č. 12), vše určeno pro zdaňovací období 2020.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Money S3