Amortizace. Odečtěte si z daní opotřebení vozidla

Solitea Česká republika | 17. 06. 2019

Auto ztrácí část své hodnoty už v okamžiku, kdy opustí výrobní linku. Proto máte nárok si z daní jako daňově uznatelný výdaj odepsat také amortizaci vozidla. Ta vyjadřuje průměrné opotřebení vozidla při běžném provozu.

Co je to amortizace

Amortizace udává míru opotřebení předmětu. Většina věcí totiž postupem času ztrácí svou hodnotu. A není to jen opotřebení fyzické, ale také morální, které ovlivňuje technický pokrok v odvětví. Automobil ztrácí hodnotu, i když ho vůbec nepoužíváte.

Při uplatňování amortizace do svých daní, máte dvě možnosti.

  • Automobil nevložíte do obchodního majetku a uplatňujete amortizaci za každou jízdu na 1 kilometr.
  • Automobil vložíte do obchodního majetku. Potom si můžete náklady na nákup vozidla postupně v několika letech rozložit do základu daně

Amortizace automobilu, který není obchodním majetkem

Abyste mohli uplatňovat amortizaci vozu jako daňově uznatelný výdaj, nesmí být vložen do obchodního majetku a nesmí být předmětem finančního leasingu, který jste uplatnili jako daňově uznatelný výdaj.

Pokud tyto podmínky splňujete, pak můžete za každou pracovní cestu uplatnit kromě náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty také základní sazbu za amortizaci vozidla.

Náhradu za amortizaci silničních motorových vozidel stanovuje zákon na 4,10 Kč za 1 kilometr.

Amortizace vozu, který je obchodním majetkem

Automobil je z hlediska účetnictví dlouhodobý majetek, který můžete vložit do obchodního majetku. Postupným odepisováním (amortizací) si snížíte základ daně a rozložíte náklady do více období. Pořízení auta tak neovlivní krátkodobý výsledek hospodaření firmy.

Odepsat si amortizaci vozidla může pouze vlastník automobilu, který má pořizovací cenu vyšší než 40 000 Kč.

Pro výpočet amortizace potřebujete znát pořizovací cenu a roční odpisovou sazbu. Ta se liší podle toho, do které skupiny majetek spadá. Vozidla patří do skupiny 2. Odpisovat můžete rovnoměrně (lineárně) po dobu 5 let nebo zrychleně (degresivně), kdy v prvních letech odepíšete větší část hodnoty.

  • Rovnoměrné (lineární) odepisování. 11 % v prvním roce, 22,25 % v dalších 4 letech.

Příklad rovnoměrného odpisu automobilu s pořizovací cenou 200 000 Kč.

Rok Sazba Výpočet Odpis Zůstatková cena
1. rok 11 % 200 000 × 0,11 22 000 Kč 178 000 Kč
2. rok 22,25 % 200 000 × 0,2225 44 500 Kč 135 500 Kč
3. rok 22,25 % 200 000 × 0,2225 44 500 Kč 89 000 Kč
4. rok 22,25 % 200 000 × 0,2225 44 500 Kč 44 500 Kč
5. rok 22,25 % 200 000 × 0,2225 44 500 Kč 0 Kč
  • Zrychlené (degresivní) odepisování. V prvním roce se odpis vypočítá z vstupní hodnoty automobilu, v dalších letech ze zůstatkové ceny. Odpis se v prvním roce vypočítá pomocí koeficientu 5 a v dalších letech koeficientem 6.

Příklad zrychleného odpisu automobilu s pořizovací cenou 200 000 Kč.

Rok Koeficient Výpočet Odpis Zůstatková cena
1. rok 5 200 000 / 5 40 000 Kč 160 000 Kč
2. rok 6 (2 × 160 000) / (6 ¬ 1) 64 000 Kč 96 000 Kč
3. rok 6 (2 × 160 000) / (6 ¬ 2) 48 000 48 000
4. rok 6 (2 × 160 000) / (6 ¬ 3) 32 000 16 000 Kč
5. rok 6 (2 × 160 000) / (6 ¬ 4) 16 000 Kč 0 Kč
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Odpisy

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 09. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. 09. 2019
Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 09. 2019
Kontrolní hlášení za srpen 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img