Infoservis: Za jakých podmínek podléhá dohoda o provedení práce pojistnému

adminX | 17. 09. 2013

Již druhým rokem platí právní úprava dohod o provedení práce, která za určitých okolností způsobuje, že dohody o provedení práce podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) bývají v praxi sjednávány zvláště za situace, kdy se jedná o plnění pracovních úkolů méně časově náročných. Je však vhodné připomenout, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Sjednávání DPP je upraveno § 75 a následujícími zákoníku práce (dále jen „ZP“).

Náležitosti DPP:

  • musí být uzavřena písemně,
  • zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu,
  • doba, na kterou se DPP uzavírá,
  • předmět – pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
  • maximálně 300 hodin odpracovaných v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele,
  • odměna nesmí být nižší než minimální mzda (hodinová).

Nespornou výhodou DPP je skutečnost, že pokud odměna vyplacená na základě DPP nepřesáhne částku 10.000 Kč za kalendářní měsíc, nepodléhá tato odměna odvodům sociálního ani zdravotního pojištění.

Pokud odměna přesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč, musí zaměstnavatel zaměstnance zaregistrovat na správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Při posuzování zda odměna přesáhla či nepřesáhla danou hranici, je potřeba vzít do úvahy, že u obou pojištění se hranice 10.000 Kč zjišťuje odlišně:

  • sociální pojištění – odměny z více DPP u jednoho zaměstnavatele se v daném měsíci sčítají,
  • zdravotní pojištění – na rozdíl od sociálního pojištění se odměny u jednoho zaměstnavatele nesčítají, ale každá DPP se posuzuje zvlášť.

Vzhledem k odlišné právní úpravě může tedy nastat situace, že zaměstnanec bude podléhat odvodům sociálního pojištění ale nikoliv zdravotnímu.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 10. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. 10. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 10. 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img