Očekávaný vývoj sazeb DPH a porovnání sazeb DPH v členských státech EU

adminX | 07. 09. 2011

 

Minulý týden byl Poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona, kterým dochází mimo jiné také ke změnám v sazbách DPH.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Sazby v roce 2011

V současné době máme v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) dvě sazby DPH – základní ve výši 20 % a sníženou ve výši 10 %. Základní pravidlo říká, že veškerá zdanitelná plnění podléhají základní sazbě, pokud zákon nestanoví jinak.

Jinak zákon stanoví – a tedy v 10 % sazbě jsou - např. tato plnění:

  • dodání tepla a chladu,
  • dodání zboží uvedeného v příloze č. 1 ZDPH (např. potraviny, léky, knihy, zdravotnické potřeby),
  • služby uvedené v příloze č. 2 ZDPH (např. ubytovací služby, hromadná pravidelná doprava, pořádání kulturních a sportovních akcí, likvidace komunálního odpadu),
  • stavební a montážní práce u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení,
  • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 ZDPH.

Sazby v roce 2012

Od 1.1.2012 by mělo dojít ke zvýšení snížené sazby DPH ze současných 10 % na 14 %. V roce 2012 bychom měli mít sazbu základní 20 % a sníženou ve výši 14 %. Tímto dochází k avizovanému sblížení sazeb, které deklarovalo Ministerstvo financí ČR.

Sazby v roce 2013

Tendence sbližování sazeb by měla od 1. 1. 2013 vyústit v zánik dvou sazeb a od tohoto data bychom měli mít pouze sazbu jedinou a to ve výši 17,5 %.

Vývoj sazeb v členských státech EU

Vcelku zajímavé může být srovnání vývoje sazeb DPH v jednotlivých členských státech EU od roku 2008 až 2011, které je uvedené v následující tabulce.

Vývoj sazeb DPH v členských státech EU (v %)
Stav k 1. lednu příslušného roku
Stát 2008 2009 2010 2011
Belgie 6; 12; 21 6; 12; 21 6; 12; 21 6; 12; 21
Bulharsko 7; 20 7; 20 7; 20 7; 20
Česko 9; 19 9; 19 10*; 20* 10; 20
Dánsko 25 25 25 25
Německo 7; 19 7; 19 7; 19 7; 19
Estonsko 5; 18 5; 18 9*; 20* 9; 20
Řecko 4,5; 9; 19 4,5; 9; 19 4,5; 9; 19 6,5*; 13*; 23*
Španělsko 4; 7; 16 4; 7; 16 4; 7; 16 4; 8*; 18*
Francie 2,1; 5,5; 19,6 2,1; 5,5; 19,6 2,1; 5,5; 19,6 2,1; 5,5; 19,6
Irsko 4,8; 13,5; 21 4,8; 13,5; 21,5* 4,8; 13,5; 21** 4,8; 13,5; 21
Itálie 4; 10; 20 4; 10; 20 4; 10; 20 4; 10; 20
Kypr 5; 8; 15 5; 8; 15 5; 8; 15 5; 8; 15
Lotyšsko 5; 18 10*; 21* 10; 21 12*; 22*
Litva 5; 9; 18 5; 9; 19* 5; 9; 21* 5; 9; 21
Lucembursko 3; 6; 12; 15 3; 6; 12; 15 3; 6; 12; 15 3; 6; 12; 15
Maďarsko 5; 20 5; 20 5; 18; 25 5; 18*; 25*
Malta 5; 18 5; 18 5; 18 5; 18
Nizozemí 6; 19 6; 19 6; 19 6; 19
Rakousko 10; 12; 20 10; 12; 20 10; 12; 20 10; 12; 20
Polsko 3; 7; 22 3; 7; 22 3; 7; 22 5*; 8*; 23*
Portugalsko 5; 12; 21 5; 12; 20** 5; 12; 20 6*; 13*; 23*
Rumunsko 9; 19 9; 19 9; 19 5; 9; 24*
Slovinsko 8,5; 20 8,5; 20 8,5; 20 8,5; 20
Slovensko 10; 19 10; 19 10; 19 10; 20*
Finsko 8; 17; 22 8; 17; 22 8; 12**; 22 9*; 13*; 23*
Švédsko 6; 12; 25 6; 12; 25 6; 12; 25 6; 12; 25
Velká Británie 5; 17,5 5; 15** 5; 17,5* 5; 20*

Vysvětlivky: * sazba byla v daném roce zvýšena, **sazba byla snížena

Zdroj: Evropská komise

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img