Poskytnutí příspěvku zaměstnanci na rekreaci

adminX | 01. 07. 2015

S přicházejícími prázdninami a letními dovolenými možná někteří zaměstnavatelé budou řešit, jakým způsobem mohou svým zaměstnancům přispět na jejich rekreaci.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Standardně platí, že každé plnění, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům ze závislé činnosti, podléhá u zaměstnanců zdanění a odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Některá plnění však u zaměstnanců nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti (např. náhrady cestovních výdajů či hodnota osobních ochranných pracovních prostředků) nebo jsou od této daně osvobozené. Právě do kategorie osvobozených příjmů ze závislé činnosti patří příspěvky zaměstnanci na rekreaci.

Aby byl tento příspěvek u zaměstnance osvobozen, musí být splněny zákonné podmínky uvedené v §6 odst. 9 ZDP, které jsou následující:

  • musí se jednat o nepeněžní plnění,
  • musí se jednat o příspěvek z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo se musí jednat o příspěvek, o kterém je účtováno na vrub nedaňových nákladů,
  • musí se jednat se o příspěvek ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení.

Posledním omezením u rekreací a zájezdů je částka nepeněžního plnění – osvobozeno je nejvýše 20 000 Kč za zdaňovací období.

ZDP dále stanoví, že obdobně se pohlíží také na příspěvky pro rodinné příslušníky zaměstnance. Podle Pokynu GFŘ D-22 se za rodinné příslušníky zaměstnance považují osoby:

  • v příbuzenském vztahu,
  • v manželském svazku,
  • ale i např. založené na faktickém soužití.

Pokud by nebyly splněny podmínky pro osvobození příspěvku na rekreaci, tak by toto plnění podléhalo nejenom zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ale také pojistnému. Tímto by příspěvek samozřejmě ztratil výhodu oproti standardní mzdě.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 9. 2019
Splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16. 9. 2019
Čtvrtletní záloha na daň
20. 9. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img