Průměrná mzda pro rok 2016

adminX | 13. 11. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., ve které byly zveřejněny údaje mající dopad nejen do problematiky důchodového pojištění, ale také do oblasti daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zákon o důchodovém pojištění

Za rok 2014 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu na 26 357 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0246.

Význam těchto dvou hodnot spočívá v tom, že jejich součinem (zaokrouhleným na celé koruny nahoru) dostaneme průměrnou mzdu platnou pro rok 2016 pro účely zdravotního i sociálního pojištění potažmo pro účely zákona o daních z příjmů. Průměrná mzda pro rok 2016 činí 27 006 Kč.

Dále vyhláška pro rok 2016 stanoví:

  • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu (první činí 11 883 Kč a druhá 108 024 Kč),
  • základní výměra pro starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod činí 2 440 Kč a
  • u důchodů přiznaných před 1. lednem 2016 se základní výměra zvyšuj o 40 Kč měsíčně.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů používá průměrnou mzdu - definovanou zákonem o sociálním zabezpečení – v oblasti zabývající se solidárním zvýšením daně.

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně tedy pro rok 2016 činí 1 296 288 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 108 024 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Průměrná mzda pro rok 2016 má do problematiky pojistného tyto dopady:

  • maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1 296 288 Kč,
  • nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 1 972 Kč,
  • nová výše minimální záloha u OSVČ u zdravotního pojištění 1 823 Kč,
  • pokud OSVČ vykonává z pohledu sociálního zabezpečení činnost jako vedlejší, vzniká jí povinnost být účastna důchodového pojištění, pokud rozdíl příjmů a výdajů přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy – pro rok 2016 se jedná o částku 64 813 Kč.

Na základě sdělení MPSV č. 272/2015 Sb., byly vyhlášeny nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění, pro rok 2016 činí 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Průměrná mzda

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img