Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Infoservis: Sloučení zdravotních pojišťoven ČPZP a ZP METAL ALIANCE

Solitea Česká republika, a.s. | 26. 11. 2012

Upozorňujeme naše uživatele a klienty, že na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 15525/2012 bylo povoleno sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. V dnešním infoservisu najdete všechny důležité informace.

[toc]

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Nástupnickou organizací je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která od 1. 10. 2012 přebírá veškerá práva a závazky ZP METAL-ALIANCE. K tomuto datu se stávají automaticky všichni pojištěnci Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny.

 • název: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • kód pojišťovny: 205
 • Internetové stránky: www.cpzp.cz
 • Informace o fúzi: www.cpzp.cz/fuze

 

Informace pro plátce pojistného - OBZP

Pokud jste ke dni 1. 10. 2012 veden/a jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak platby pojistného za měsíc říjen (splatné v měsíci listopadu) a následující, zasílejte ve prospěch bankovního účtu České průmyslové zdravotní pojišťovny:

číslo účtu: 100617286/0300
(SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ07 0300 0000 0001 0061 7286)
Variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo), konstantní symbol je 0558.

 

Informace pro plátce pojistného - OSVČ

Pokud jste ke dni 1. 10. 2012 veden/a jako osoba samostatně výdělečně činná s povinností hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak platby pojistného za měsíc říjen (splatné v měsíci listopadu) a následující, zasílejte ve prospěch bankovního účtu České průmyslové zdravotní pojišťovny:

číslo účtu: 19-8696380297/0100
Variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo), konstantní symbol je 0558.

 

Informace pro zaměstnavatele

Zaměstnavatele žádáme o zajištění převodu pojištěnců ZP M-A k ČPZP (IČ 47672234, kód 205) ve vaší evidenci pojištěnců k datu 1. 10. 2012.

Z vaší strany není nutné zasílat ČPZP hromadné oznámení zaměstnavatele o provedeném převodu pojištěnců. Hromadné oznámení zaměstnavatele zašlete pouze v případě nových zaměstnanců pojištěných u ČPZP či ZP M-A, případně u zaměstnanců, kteří vám doloží změnu zdravotní pojišťovny na ČPZP či ZP M-A v přestupním termínu k 1. 1. 2013.

Přehledy o platbách pojistného a platby pojistného za září 2012 (splatné v říjnu) zasílejte zvlášť na jednotlivé pojišťovny ZP M-A a ČPZP.

Přehledy o platbách pojistného za říjen 2012 (splatné v listopadu) zasílejte již v rámci jednoho přehledu na adresy:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
Ječná 39, 120 00 Praha 2,
platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích:

 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích:

 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Vysočina

Kam posílat platby

Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující, v případě, že jsou Vašimi zaměstnanci pojištěnci ČPZP i ZP M-A, zasílejte ve prospěch účtů:

 • bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800
  (SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222) nebo
  bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 508090/0300
  (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ37 0300 0000 0000 0050 8090).
  Variabilní symbol je IČ plátce. Konstantní symbol je 0558.

2.) Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující, v případě, že jsou Vašimi zaměstnanci pouze pojištěnci ZP M-A, zasílejte ve prospěch účtu:

 • bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800
  (SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222).
  Variabilní symbol je IČ plátce. Konstantní symbol je 0558.

Původní bankovní účty ZP M-A zůstávají po sloučení zdravotních pojišťoven stále aktivní (po omezenou dobu) pro případné zaslání platby pojistného na tyto účty.

 

Informace o používání portálových služeb

Od 2.10.2012 mohou všichni klienti ZP M-A využívat služeb portálu ČPZP (portal.cpzp.cz). V případě podání přehledu o platbě pojistného za pojištěnce ZP M-A (do 1.10.2012), provádějte podání prostřednictvím portálu ZP M-A, za pojištěnce ČPZP již přes portál ČPZP.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.