Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny při uplatňování paušálních výdajů

Solitea Česká republika, a.s. | 14. 07. 2017

S prvním prázdninovým dnem nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tímto zákonem dochází ke změnám v uplatňování paušálních výdajů u fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Jedním ze zákonů, které byly výše uvedeným zákonem novelizovány, je zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Pro představu - ZDP byl novelizován v 204 bodech a k tomu je nutné přičíst ještě 22 bodů přechodných ustanovení.

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob – konkrétně osob s příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu - je nepochybně velmi důležité vědět, že byla novelizována problematika uplatňování paušálních výdajů. Jedná se o problematiku, která se může týkat relativně velkého počtu poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Změny spočívají ve dvou rovinách.

Snížení částky paušálních výdajů

Před novelizací platily tyto maximální částky paušálních výdajů:

  • 80 % paušál (zemědělci, řemeslné živnosti) – 1 600 000 Kč,
  • 60 % paušál (ostatní živnosti) – 1 200 000 Kč,
  • 40 % paušál (advokáti, autoři) – 800 000 Kč,
  • 30 % paušál (příjmy z nájmu) – 600 000 Kč.

Po novelizaci dochází ke snížení maximálních částek paušálních výdajů následovně:

  • 80 % paušál – 800 000 Kč,
  • 60 % paušál – 600 000 Kč,
  • 40 % paušál – 400 000 Kč,
  • 30 % paušál – 300 000 Kč.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že dochází ke snížení horní hranice příjmů, z nichž jsou vypočítávány paušální výdaje z původních 2 000 000 Kč na polovinu – tedy 1 000 000 Kč. Jinými slovy změna se dotýká poplatníků s příjmy přesahujícími 1 000 000 Kč.

Přímo do ZDP se dostalo upřesnění pro poplatníky fyzické osoby, které vedou účetnictví, že pro účely paušálních výdajů nejsou rozhodující výnosy, ale skutečné příjmy.

Možnosti uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Do novely platilo omezení možnosti uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Podstatou omezení je to, že pokud součet dílčích základů daně ze samostatné činnosti a z nájmu, u nichž byly uplatněny paušální výdaje, přesáhne 50 % celkového základu daně, nelze tyto slevy uplatnit. Novela toto omezení ruší!

Aby byla popisovaná problematika dořešena komplexně, je potřeba nahlédnout do přechodných ustanovení, kde je popsán průběh, jakým způsobem bude nová právní úprava nabíhat do praxe. Pro názornost si to uvedeme na kalendářních rocích 2016, 2017 a 2018.

Rok 2016

Zde samozřejmě platí původní právní úprava, tzn. horní hranice příjmů, z nichž lze uplatnit paušální výdaje, činí 2 000 000 Kč a současně také platí omezení v možnosti uplatnění slevy na manželky a daňové zvýhodnění na děti v případě, že dílčí základy daně, kde jsou uplatněny paušální výdaje, přesahují 50 % celkového základu daně.

Rok 2017

V letošním roce má poplatník na výběr, zda použije původní právní úpravu (horní hranice příjmů 2 000 000 Kč a omezení při uplatňování slev) nebo využije novou právní úpravu (horní hranice příjmů 1 000 000 Kč ale bez omezení při uplatňování slev).

Rok 2018

Od roku 2018 již na výběr poplatník nemá, musí použít novou právní úpravu, tzn. horní hranice příjmů 1 000 000 Kč, ale již bez jakéhokoliv omezení u slev na manželku a daňového zvýhodnění na děti.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.