Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2016

Solitea Česká republika, a.s. | 14. 01. 2016

Stejně jako každý rok tak také letos dochází od 1. ledna ke změnám v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a již tradičně jsou také stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2016. Letos navíc došlo ke změně v sazbě základní náhrady za použití silničních motorových vozidel.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Od 1. ledna 2016 byla zrušena vyhláška č. 328/2014 Sb., která určovala sazby pro rok 2015. Pro letošní rok je účinná vyhláška č. 385/2015 Sb.

U osobních silničních motorových vozidel dochází po dvou letech ke zvýšení sazby základní náhrady a to z původních 3,70 Kč na 3,80 Kč za 1 km jízdy. Naopak u jednostopých vozidel a tříkolek nedošlo ke změně, stále zůstává 1,00 Kč za 1 km jízdy.

Od nového roku dochází k mírnému zvýšení tuzemského stravného (o 1 až 3 Kč) a to jak u zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor.

K nejvýznamnějším meziročním změnám dochází u průměrných cen pohonných hmot. Oproti roku 2015 jsou průměrné ceny pohonných hmot stanoveny výrazně níže a to v rozmezí od 5,30 Kč až 6,60 Kč za 1 litr.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zde bych chtěl upozornit, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 29,50 Kč u motorové nafty.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Cestovní náhrady

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.