Pronajímáte byt? Zjistěte, jak správně platit daně a jaké hrozí pokuty

Solitea, a.s. | 11. 06. 2019

Vlastníte-li byt, ve kterém nebydlíte, poslouží vám pasivní příjmy z pronájmu jako skvělý přivýdělek. Pamatujte ale, že i na pronájem bytu se vztahuje daň z příjmů a při pronajímání načerno vám hrozí pokuty. Poradíme vám, jak správně platit daň z pronájmu a pokutám se vyhnout.

Výhodou pronájmu bytu je, že příjmy z něj nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění a ani na něj nepotřebujete živnostenské oprávnění. A máte-li vysoké příjmy, neplatíte z pronájmu bytu ani 7% solidární daň. Tu platíte pouze z příjmů z podnikání a zaměstnání.

Pokud však pronajímáte nemovitost a z pronájmu máte příjmy vyšší než 6 tisíc korun ročně, musíte podat daňové přiznání. Například když jste zaměstnaní na HPP a běžně za vás podává zaměstnavatel roční zúčtování daně, s pronájmem bytu už si musíte daně vyřídit sami. Příjmy z pronájmu uvedete v daňovém přiznání do přílohy číslo dvě a sazba daně je jako u každé daně z příjmu 15 %.

Daní se služby a energie?

V nájemní smlouvě uveďte zvlášť nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu, jako jsou služby nebo energie. Vyúčtování plateb za služby, energie a další náklady nespadá do ceny nájmu ani do vašich příjmu nebo výdajů.

Jaké výdaje můžete uplatnit?

Výdaje plynoucí z pronájmu bytu můžete v daňovém přiznání jako fyzická osoba uplatnit ve skutečné výši, nebo 30% výdajovým paušálem. Maximálně však můžete s 30% výdajovým paušálem odečíst 300 000 Kč.

Spočítejte si, která varianta se vám víc vyplatí. Výdajový paušál vás zbaví složitého počítání a evidence každého nákladu, ale je možné, že po zdanění skutečné výše výdajů ušetříte na dani víc. Využijte proto daňovou kalkulačku nebo se poraďte s daňovým poradcem.

Od příjmů z nájemného můžete odečíst všechny výdaje spojené s údržbou pronájmu, například opravy v bytě, nové vybavení nebo výdaje spojené se změnou nájemníka.

Co když pronajímáte byt jako právnická osoba

Je-li pronajímaný byt součástí vašeho obchodního majetku, příjmy z něj daníte jako příjmy z podnikání. Samozřejmě pak musíte mít živnostenský list, vést účetnictví nebo daňovou evidenci a odvádět sociální a zdravotní pojištění. Výhodami oproti pronájmu jako fyzická osoba jsou:

  • můžete uplatnit 60% výdajový paušál a odepsat si tak z daní až 600 000 Kč,
  • můžete si postupně odepsat náklady na pořízení nemovitosti v plné výši.

Jaké hrozí při pronájmu bytu pokuty?

Pokud daň nezaplatíte nejpozději v den splatnosti, tedy 31. března, vznikne vám dluh a kromě samotné daně zaplatíte i úroky z prodlení.

Přijde-li k vám kontrola z finančního úřadu a zjistí, že jste nepodali daňové přiznání a nezaplatili daň z pronájmu, kromě samotné daně a penále zaplatíte také pokutu za nepřiznání daně z pronájmu bytu. Ve výši 20 % z vyměřené nezaplacené daně.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi