Skrýt menu
Skrýt formulář

Zde naleznete popis postupů v daňové evidenci při navedení počátečních stavů, příklady na fakturaci, pokladnu a banku.

Tyto příklady vycházejí z demonstrační agendy J. Bohatý – SPORT (demo daňové evidence), kterou jste si mohli nainstalovat spolu s programem při standardní instalaci programu.

 

Měsíční tisky v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Účetní příklady na měsíční tisky v případě daňové evidence vás provedou úkony, nutnými ke zdárnému vytisknutí veškerých dokumentů ke konci měsíce.

2

Zaúčtování mezd v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Příklad vám ukáže, jak zaúčtovat mzdy v případě vedení daňové evidence.

0

Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě daňové evidence

13. 11. 2012 

Ukončení roku v daňové evidenci v případě mzdové agendy zahrnuje několik málo úkonů, které vám předvede tento účetní příklad.

3

Tisky při odchodu zaměstnance v případě daňové evidence

13. 11. 2012 

Co je nutné vytisknout při odchodu zaměstnance a jak to provedete v případě vedení daňové evidence?

1

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Práce s dlouhodobým hmotným majetkem nejen v daňové evidenci zahrnuje zejména jejich pořizování a odpisy. Následující příklad vás jimi podrobně provede.

9

Účetní závěrky, přehledy a přiznání k DPH v daňové evidenci

29. 10. 2012 

Tato série účetních příkladů, určených uživatelům Money S3 s modulem daňové evidence, vás provede řadou závěrkových operací. Jde o: Tisk peněžního deníku, Přiznání k DPH (včetně výpisu přenesené daňové povinnosti), Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

5

Závazek v daňové evidenci

29. 10. 2012 

V tomto příkladu vás provedeme vytvořením Závazku v daňové evidenci.

5

Upomínky v daňové evidenci

29. 10. 2012 

Vystavení upomínek na nesplacené doklady v daňové evidenci Money S3 je záležitostí několika málo kliknutí.

2

Navedení počátečních stavů v daňové evidenci

24. 10. 2012 

Tento příklad vás provede nastavením počátečních stavů v daňové evidenci (jednoduchém účetnictví). Jde o nastavení bankovních účtů a pokladen, pohledávek a závazků, počátečních stavů ve skladech a stav peněžního deníku z minulého roku. Veškeré stavy lze nastavit jak ručně, tak i převodem z uplynulého roku.

4

Přijaté faktury v daňové evidenci

24. 10. 2012 

Tento návod vás provede problematikou přijatých faktur v daňové evidenci. Naleznete zde vystavení běžné faktury s volnou položkou, se skladovou položkou i s více položkami, kopírování přijatých faktur i jejich uhrazení.

6

Minikurz online

Buďte
u toho