Daně / Majetkové daně/Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – I. část
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – I. část

Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – I. část
Následující díl ›
Stanislav Suchan
17. 01. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se1
Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – I. část

Obsah

  Předmětem tohoto článku bude na ukázkových příkladech z praxe demonstrovat komplikovanější situace z praxe u silniční daně. Rozebereme si, jak je to u provozovatele v případě úmrtí nebo při užívání motorového vozidla veřejně prospěšným poplatníkem. V daném článku se nebudeme zaobírat služebními cestami.

  Poplatník vozidla

  Poplatníkem silniční daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla, viz § 4 zákona o dani silniční (dále jen „ZDS“). Samozřejmě jsou i výjimky, ale těm se věnovat nebudeme. Častá chyba, která se objevuje v praxi je při samotném usouzení, kdo bude hradit silniční daň.

  PŘÍKLAD č. 1

  Vlastníkem vozidla je paní X, provozovatelem je pan Y. Osobní vozidlo je ve společném jmění manželů. Vozidlo je používáno v souvislosti se samostatnou činností paní X dle § 7 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Paní X podniká dle živnostenského oprávnění. Paní X použila vozidlo k podnikání v následujících měsících: 01-06. V červenci vozidlo zapůjčila své kamarádce, která potřebovala vozidlo ke stěhování drobných věcí.

  Řešení č. 1

  Poplatníkem silniční daně bude v tomhle případě provozovatel vozidla, pan Y. Předmětem daně bude vozidlo v měsících 01-06, protože bylo použito k samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

  PŘÍKLAD č. 2

  Pan X vlastní osobní automobil. Je zapsán jako vlastník a provozovatel vozidla. Pan X je zaměstnán a nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. V březnu zapůjčil auto své sestře, která ho použila k samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

  Řešení č. 2

  Poplatníkem silniční daně bude pan X. Je třeba se zaregistrovat k silniční dani ve lhůtě nejbližší zálohy, tj. 15.4.

  Zaokrouhlování

  V ustanovení § 11 ZDS je uvedeno, že daň, záloha a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Je třeba si dát pozor, že se zaokrouhluje až celková částka, ne dílčí výpočty.

  PŘÍKLAD

  Mějme roční sazbu daně ve výši 16 000 Kč. Vozidlo bylo předmětem daně 01-03, 06, 07-08, 10. Vozidlo nemá nárok na žádné snížení daně.

  Řešení

  Jistě víme, že se platí zálohy 4x ročně, a to 15.4, 15.7., 15.10 a 15.12. Je třeba si stanovit měsíční částku roční sazby daně, která bude činit: 16 000/12 = 1 333,33 Kč.

  Zálohy:

  • 4. – 3*1333,33 = 3 999,99, zaokrouhleno na 4 000 Kč
  • 7. – 1*1333,33 = 1 333,33, zaokrouhleno na 1 334 Kč
  • 10. – 2*1333,33 = 2 666,66, zaokrouhleno na 2 667 Kč
  • 12. – 1*1333,33 = 1 333,33, zaokrouhleno na 1 334 Kč

  Celkem na zálohách zaplaceno: 9 335 Kč

  Daňová povinnost celkem: 7*1 333,33 = 9 333,31, zaokrouhleno na 9 334 Kč

  Přeplatek: 1 Kč

  Úmrtí provozovatele

  V případě smrti vlastníka vozidla, je poplatníkem vozidla jeho uživatel, viz § 4 odst. 1 písm. b) ZDS. Uživatel nemá nárok na snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 ZDS.

  PŘÍKLAD

  Paní X byla vlastníkem a provozovatelem osobního automobilu. Paní X využívala svůj osobní automobil k podnikatelské činnosti dle § 7 ZDP. V březnu 2021 zemřela. Od dubna bylo vozidlo používáno synem paní X. Dědické řízení bylo ukončeno v listopadu 2021. K přepisu vozidla v technickém průkazu došlo ke konci listopadu 2021. Roční sazba daně stanovená dle zdvihového objemu motoru činí 3 600 Kč. První registrace vozidla proběhla 20.3.2020.

  Řešení

  Paní X bude poplatníkem silniční daně 01-03, syn paní X 04-12. Za období 04-10 nebude mít syn paní X nárok na žádné snížení sazby daně. Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo registrováno v roce 2020, bude platit první snížení ve výši 48 %.

  Daňová povinnost paní X: 3 600/12*(1-0,48)*3 = 468 Kč

  Daňová povinnost syna: 3 600/12*7 + 3 600/12*(1-0,48)*2 = 2 100 + 312 = 2 412 Kč

  Registrace v zahraničí

  V případě, že vozidlo bylo registrováno v zahraničí, je třeba si uvědomit, že k tomu, aby bylo dané motorové vozidlo předmětem silniční daně, musí být registrováno i v tuzemsku. Časový test pro snížení sazby daně běží ale od první registrace.

  PŘÍKLAD

  Osobní automobil byl vyroben v Rakousku 15.6.2015, první registrace proběhla v Rakousku 20.8.2015, dále bylo vozidlo registrováno v Německu 28.7.2016, nakonec bylo vozidlo registrováno v tuzemsku 8.3.2020.

  Řešení

  Snížení sazby daně se počítá od první registrace, tzn. od 20.8.2015. Datum výroby není podstatný. Registrace v tuzemsku byla provedena, a tak bude dané vozidlo předmětem daně silniční. V roce 2021 se snížení spočítá následovně:

  • 48 % snížení, 2015 (5) + 2016 (12) + 2017 (12) + 2018 (7)
  • 40 % snížení, 2018 (5) + 2019 (12) + 2020 (12) + 2021 (7)
  • 25 % snížení, 2021 (5)

  Z daného plyne, že od 01-07 bude platit snížení ve výši 40 % a od 08-12 snížení ve výši 25 %.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Veřejně prospěšný poplatník

  Silniční daň úzce souvisí se ZDP. Pro správné řešení silniční daně u veřejně prospěšného poplatníka, je třeba nahlédnout do ustanovení § 18a odst. 1 písm. a) ZDP, které říká, že příjmy z nepodnikatelské činnosti (bohulibé činnosti) nejsou předmětem daně za podmínky, že související výdaje (náklady) jsou vyšší. Z daného plyne, že příjmy z nepodnikatelské činnosti nejsou předmětem daně v případě, kdy je nepodnikatelská činnost ztrátová.

  Je třeba brát na zřetel fakt, že dané ustanovení se neaplikuje na všechny veřejně prospěšné poplatníky (dále jen „VPP“). Pokud bude mít VPP „široký základ daně“, zde je třeba platit silniční daň i přesto, že bude činnost ztrátová. VPP s širokým základem daně jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 18a odst. 5 ZDP. U širokého základu daně nejsou předmětem daně pouze investiční dotace. Mezi poplatníky s širokým základem daně patří veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, poskytovatel zdravotních služeb, obecně prospěšná společnost a ústav.

  PŘÍKLAD

  Ústav využije osobní automobil v měsících: 02–06 k hlavní (nepodnikatelské) činnosti. Ústav za daný rok skončil ve ztrátě.

  Řešení

  Ústav je taxativně vymezen v ustanovení § 18a odst. 5 ZDP. Z daného plyne, že bez ohledu na výsledek činnosti (zisk/ztráta), bude automobil předmětem daně silniční, neboť příjmy tohoto poplatníka jsou předmětem daně z příjmů.

  Shrnutí

  V daném článku jsme si vybrali pár situací, u kterých dochází často v praxi k omylu. Silniční daň je sice na první pohled velmi malá daň, ale skrývá ještě dost úskalí, se kterými se seznámíme někdy příště. Ne každý software umí vyřešit zapeklitější případy silniční daně, a tak je dobré ji umět spočítat i takto ručně.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních