Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Dárkové poukazy z pohledu daně z příjmů

Dárkové poukazy z pohledu daně z příjmů

Dárkové poukazy z pohledu daně z příjmů

Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční čas, tedy čas, kdy se lidé vzájemně obdarovávají, lze očekávat, že také podnikatelské subjekty budou chtít obdarovat své stávající či potenciální obchodní partnery.Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc]

Tak jako v každé oblasti, tak i v oblasti propagačních dárků dochází k vývoji. K těm tradičním dárkům v podobě kancelářských či drobných dekoračních předmětů nám v současné době přibývají vcelku oblíbené tzv. dárkové poukazy. Rád bych v dnešním příspěvku seznámil čtenáře s názorem Ministerstva financí (dále jen „MF“) na tuto problematiku z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

I. Propagační předměty obecně

V § 25 ZDP je stanoveno, že daňově neuznatelné jsou výdaje (náklady) na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.

Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět:

  • který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
  • jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč,
  • a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, za jakých podmínek, jsou reklamní a propagační předměty (dárky) daňově uznatelné. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že aby se jednalo o daňově účinný výdaj (náklad), musí být splněny všechny podmínky současně.

II. Specifikace dárkového poukazu

Dárkovým poukazem je myšlena poukázka, kterou podnikatel poskytne svému obchodnímu partnerovi či zákazníkovi a ten si za tuto poukázku nakoupí zboží či službu u podnikatele (dárce) či u dalších smluvních partnerů.

Podotýkám, že se jedná o poukaz, který splňuje podmínky stanovené výše – jedná se o poukaz opatřený obchodní firmou nebo ochrannou známkou podnikatele nebo názvem propagovaného zboží či služby a jejíž nominální hodnota nepřesáhne 500 Kč.

III. Stanovisko Ministerstva financí

V září letošního roku byla tato problematika projednána na tzv. Koordinačním výboru (jedná se o systém opakovaných setkání mezi zástupci Komory daňových poradců a pracovníky Ministerstva financí, kdy se řeší sporná ustanovení daňových zákonů) a MF se vyjádřilo následovně:

„Z povahy „reklamního nebo propagačního předmětu“ ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP vyplývá, že se musí jednat o věc, která má určitou užitnou nebo estetickou hodnotu, a to sama o sobě (typicky se tedy jedná o tužky, kalendáře, drobné dekorativní předměty apod.). Je zřejmé, že popsaná poukázka žádnou takovouto hodnotu sama o sobě nemá, ve smyslu § 25 odst. 1 písm. 1) ZDP věta za tečkou a contrario je tedy považována za dar a jako taková nemůže být v popsané situaci daňově uznatelným nákladem.“

IV. Závěrem

Byť se zdůvodněním MF, proč se jedná o nedaňový výdaj (náklad), nemusíme úplně souhlasit, považuji za důležité toto stanovisko MF znát, minimálně z toho důvodu, že s vysokou pravděpodobností se tímto názorem budou řídit jednotliví pracovníci správce daně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank