Daně / Daň z přidané hodnoty/Dodání zboží s montáží či instalací z pohledu DPH
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Dodání zboží s montáží či instalací z pohledu DPH

Seyfor, a. s.
29. 04. 2008
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se5

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Dodání zboží s instalací či montáží má svoji speciální úpravu, která je naprosto odlišná od prostého dodání zboží do jiného členského státu.

1. Místo plnění

Za naprosto zásadní pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u dodání zboží s jeho instalací či montáží, je určení místa plnění. Místo plnění je stanoveno v ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“):

Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

Z této definice je zřejmé, že pokud je zboží dodáno s jeho instalací nebo montáží a instalace či montáž je provedena na Slovensku, pak je místo plnění na Slovensku a tudíž nelze aplikovat české DPH ani český ZDPH. 

2. Dodání zboží s jeho instalací nebo montáží na Slovensku osobě registrované k DPH tamtéž

 • český plátce musí vystavit daňový doklad, který musí obsahovat:
  • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který poskytuje službu,
  • daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu,
  • název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je služba poskytována,
  • daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována, včetně kódu země,
  • evidenční číslo daňového dokladu,
  • rozsah a předmět poskytované služby,
  • datum vystavení daňového dokladu,
  • datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
  • základ daně,
  • odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko,
  • pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována, sdělení o této skutečnosti.
 • český plátce toto plnění uvede do ř. 510 daňového přiznání
 • plnění se neuvádí do souhrnného hlášení
 • slovenské DPH vypořádává v systému „reverse-charge“ osoba registrovaná k DPH na Slovensku.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pokud by však dodání zboží s jeho instalací či montáží bylo dodáno osobě neregistrované ke slovenskému DPH, pak vzniká českému dodavateli povinnost se zaregistrovat na Slovensku k tamní DPH a vzniká mu povinnost z tohoto plnění odvést slovenské DPH na Slovensku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních