Daně / Daň z přidané hodnoty/Informace GFŘ k ručení za nezaplacené DPH
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Informace GFŘ k ručení za nezaplacené DPH

Seyfor, a. s.
15. 04. 2013
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Od letošního roku se do zákona o DPH dostalo několik ustanovení, na jejichž základě plátce, který přijme zdanitelné plnění, ručí za poskytovatelem zdanitelného plnění neodvedené DPH. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ) k této problematice vydalo své stanovisko.

Problematika ručení za DPH

Nejprve si zopakujme, za jakých okolností plátce ručí za neodvedené DPH:

Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacené DPH z tohoto plnění, pokud v okamžiku plnění:

  1.  věděl nebo vědět měl a mohl, že DPH nebude úmyslně zaplacené,
  2.  věděl nebo vědět měl a mohl, že se poskytovatel zdanitelného plnění úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,
  3.  věděl nebo vědět měl a mohl, že dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody,
  4.  pokud je úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny,
  5.  pokud je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo ČR,
  6.  pokud je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.daneelektronicky.cz).

Informace GFŘ k ručení

Informace GFŘ se týká pouze posledního – šestého – bodu ručení. Jde o situaci, kdy příjemce zdanitelného plnění uhradí zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než poskytovatel plnění poskytl správci daně ke zveřejnění.

GFŘ k tomuto ručení sděluje:

Správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 30. 9. 2013.

Jedná se tedy ve své podstatě o odklad, o dobu „hájení“, kdy příjemci zdanitelných plnění nebudou vyzýváni, aby uhradili DPH jako ručitelé z důvodu, že uhradili za zdanitelné plnění na nezveřejněný účet.

GFŘ svoje sdělení odůvodnilo „novostí předmětného typu ručení a relativní náročností zavedení opatření s tímto ručením spojených na straně podnikatelské veřejnosti.“ Jinými slovy jde o to, aby si subjekty zvykly na praxi, kdy si musí ověřovat, zda účet svého poskytovatele zdanitelného plnění je zveřejněn na stránkách finanční správy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních