Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Infoservis: Jednotný kurz 2013 a jeho použití
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Jednotný kurz 2013 a jeho použití

Seyfor, a. s.
02. 02. 2014
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Pokynem GFŘ D-16 byly stanoveny jednotné kurzy za zdaňovací období 2013. Jednotný kurz podle § 38 ZDP použijí poplatníci, kteří nevedou účetnictví, pokud nevyužili možnosti použít aktuální kurzy devizového trhu nebo kurz pevný.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci (dále DE), mohou pro přepočet cizí měny na českou měnu použít tři možnosti podle §38 ZDP.

Jednotný kurz

Jedná se o kurz vyhlášený pokynem na konci zdaňovacího období a stanovený podle § 38 odst. 1 ZDP. Jednotné kurzy pro rok 2013 jsou uvedeny v tabulce.

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Seznam je uveřejněn na stránkách www.justice.cz.

§ 38 odst. 2 ZDP stanovuje výjimku, kdy jednotný kurz použít nelze.

Při přepočtu daně z úroků (úrokového příjmu) plynoucích v cizí měně z vkladového účtu, běžného účtu, který není podle podmínek banky určen k podnikání, a z vkladního listu, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle §36, se použije směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni připsání úroků ve prospěch poplatníka.

Kurz devizového trhu vyhlášený ČNB

Podle § 38 odst. 1 ZDP mohou poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použít kurz stanovený podle § 24 odst. 6 ZÚ. Jedná se o aktuální kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

Pevný kurz

Podle § 38 odst. 1 ZDP mohou poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použít kurz stanovený podle § 24 odst. 7 ZÚ. Jedná o se přepočet cizí měny na českou měnu pevným kurzem. Je to kurz, stanovený poplatníkem na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaný po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán.

Příklad

Poplatník, který vede daňovou evidenci, absolvoval ve dnech 21. – 25.11.2013 pracovní cestu do Německa. Za tuto cestu mu náleží náhrada 5 x 45,- EUR tedy 225,- EUR.

 • Přepočet jednotným kurzem

  jednotný kurz EUR 2013: 26,03 CZK

  225 x 26,03 = 5856,75 CZK – výdaj pro DE

 • Přepočet aktuálním kurzemPoplatník použije aktuální kurz EUR k 1. dni pracovní cesty:

  kurz EUR 21.11.2013: 27,195 CZK

  225 x 27,195 = 6118,88 CZK – výdaj pro DE

 • Přepočet pevným kurzemPoplatník si stanovil, že bude používat pevný kurz a to pro každé čtvrtletí. Proto chtěl použít kurz k prvnímu dni čtvrtého čtvrtletí.kurz EUR 1.10.2013: 25,650 CZKTento kurz však podle § 24 odst. 7 ZÚ poplatník v roce 2013 použít nemohl. Poslední věta odstavce 7 říká, že v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz vždy změněn. Proto se poplatník rozhodl použít kurz vyhlášený ČNB první den v týdnu po devalvaci koruny.

  kurz EUR 11.11.2013: 26,995 CZK

  225 x 26,995 = 6073,88 CZK – výdaj pro DE

Závěr: Všechny tři vypočtené hodnoty jako výdaj pro DE jsou správné.

Použité zkratky:

 • ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • ZÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • DE – daňová evidence
 • ČNB – Česká národní banka

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních