Daně / Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení 2016
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Kontrolní hlášení 2016

Seyfor, a. s.
02. 11. 2015
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Od 1. 1. 2016 je do zákona o DPH zaveden nový institut – kontrolní hlášení (dále také „KH“). Jedná se o novou povinnost pro plátce DPH, která zatíží práci účetních a poradců a jejíž nesplnění bude podléhat tvrdým sankcím.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Obecně ke kontrolnímu hlášení

V důvodové zprávě k novele zákona o DPH, která zavádí institut KH je vysvětlen jeho účel. Jedná se o efektivní prostředek k detekci daňových úniků a podvodů, zavedený a ověřený i v jiných státech Evropské unie. V okamžiku podání KH bude správce daně disponovat údaji, které umožňují provést včasnou analýzu údajů a identifikovat možná spojení plátců zapojených zejména v organizovaných daňových únicích (tzv. řetězce, karusely). Správce daně tak bude moci reagovat výrazně rychleji než doposud.

Mechanismus fungování systému KH je následující. Plátci vykazují v KH zásadní plnění jak na výstupu, tak na vstupu. Správce daně tyto údaje zpracovává formou „párování“ jednotlivých KH.

Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věnuje KH pouze několik paragrafů – §101c až §101i. Zde je stručně uvedeno: kdo podává, náležitosti KH, jak podává, lhůty pro podání KH, opravy chyb v KH, neplnění povinností.

Kdo bude podávat KH (§101c ZDPH)

Plátce DPH který:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo na ně přijal úplatu,
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo na ně poskytl úplatu,
 • uskutečnil vybrané transakce s investičním zlatem
 • za společnost (dříve sdružení) podává KH společník, který podává hlášení DPH

Náležitosti a způsob podání KH (§101d ZDPH)

Obsahovým náležitostem je v zákoně věnována jen jedna věta. „V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.“

Obsah KH nebude určen zákonem, ale prostřednictvím formuláře správce daně, který bude doplněn Informacemi pro vyplnění KH. Bude tak možno podle potřeby rychle reagovat na nutné změny, např. některý údaj vypustit, nebo naopak KH rozšířit o další údaje, bez nutnosti novelizace zákona o DPH.

Forma – KH může být podáno pouze v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Zřejmě tedy půjde o formát používaný u hlášení k DPH s koncovkou .xml.

Lhůty pro podání KH (§101e ZDPH)

Právnické osoby za kalendářní měsíc, do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Lhůta kalendářní měsíc platí bez ohledu na to, jestli je právnická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH.

Fyzické osoby podávají KH ve lhůtě pro podání přiznání k DPH. Tedy buď měsíčně, nebo čtvrtletně.

Lhůty nelze prodloužit.

Opravy chyb v KH (§101f ZDPH)

Opravné kontrolní hlášení – podává se před uplynutím lhůty pro podání řádného KH, nahrazuje jej a k původnímu KH se nepřihlíží.

Následné kontrolní hlášení – podává se po uplynutí lhůty pro podání řádného KH a to do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. Následné hlášení tyto nedostatky opraví.

Další informace k KH

KH nahradí samostatné podávání výpisu z evidence pro účely DPH v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a. Tyto údaje budou součástí KH. Povinnost podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení zůstává.

Formulář KH bude obsahovat

 • uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění – všechna
 • přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce – přijatá přeshraniční plnění podléhající režimu reverse charge, zboží, služby – všechna
 • uskutečněná zdanitelná plnění v režimu pro investiční zlato – všechna
 • přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a, u kterých je povinen přiznat daň příjemce- všechna
 • uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň s hodnotou nad 10000,- Kč včetně daně
 • přijatá zdanitelná plnění a přijaté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně s hodnotou nad 10000,- Kč včetně daně
 • ostatní uskutečněná zdanitelná plnění do 10000,- Kč – souhrnně
 • ostatní přijatá zdanitelná plnění do 10000,- Kč – souhrnně

U jednotlivých dokladů budou uvedeny údaje:

 • DIČ
 • ev. číslo daňového dokladu
 • DUZP, nebo DPPD – datum povinnosti přiznat daň
 • základ daně
 • daň
 • kód režimu plnění

Výše uvedený přehled je informativní a do okamžiku uvedení do praxe může dojít ke změnám.

Postup při neplnění povinností a sankce jsou předmětem samostatného článku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Finanční leasing v podmínkách roku 2024
13. 08. 2024
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních