Daně / Správa daně/Lhůty pro podání přiznání v praktických případech
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Lhůty pro podání přiznání v praktických případech

Lhůty pro podání přiznání v praktických případech
Lucie Kořínková
21. 04. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2
Lhůty pro podání přiznání v praktických případech

Obsah

  Již v průběhu loňského roku jsme vás informovali o změnách, které byly součástí novely daňového řádu. Významnou změnou prošla ustanovení upravující lhůty pro podání přiznání. A kdy do jaké lhůty tedy mohu podat přiznání? V následujícím článku jsme si pro vás shrnuli veškeré změny související s lhůtami a zároveň k nim připravili praktické příklady, abychom lépe jednotlivá ustanovení pochopili.

  Za předpokladu, že je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, pak je daňovým řádem stanovena lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 1. dubna. Lhůtu pro podání přiznání lze však prodloužit.

  Novela daňového řádu ponechala beze změny tzv. “základní lhůtu” pro podání přiznání, která je stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Pokud je tedy zdaňovacím obdobím kalendářní rok, pak je lhůta pro podání přiznání stanovena na 1. dubna.

  Příklad č. 1

  Paní Kladívková inkasovala v roce 2021 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Jejím zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

  Paní Kladívková je povinna podat přiznání nejpozději do 1. dubna 2022.

  S novelou daňového řádu však k došlo ke změnám u prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Nově je možné lhůtu prodloužit na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, za předpokladu, že přiznání nebylo podáno v základní lhůtě tj. do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a zároveň bylo přiznání následně odesláno elektronicky např. z datové schránky daňového subjektu.

  Příklad č. 2

  Paní Kladívková inkasovala v roce 2021 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti Zdaňovacím obdobím paní Kladívkové je kalendářní rok.

  Paní Kladívková však nestíhá podat přiznání k dani z příjmů v základní 3 měsíční lhůtě pro podání přiznání, a tudíž se rozhodla, že využije možnosti prodloužení lhůty na 4 měsíce tím, že odešle přiznání z její datové schránky v průběhu dubna 2022.

  V takovém případě dochází k prodloužení lhůty na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období tj. do 2. května 2022. V případě, že je přiznání podáno z datové schránky paní Kladívkové do 2. května 2022 nehrozí jí udělení jakékoliv pokuty ze strany finančního úřadu. Lhůta pro podání přiznání by byla standardně stanovena na 1. května 2022, pokud by tento den nevycházel na víkend.

  Spolu s prodloužením lhůty dochází také k prodloužení lhůty pro vyměření a splatnost daně.

  Další možností prodloužení lhůty, která zůstala beze změny je podání přiznání skrze daňového poradce či advokáta.V takovém případě je lhůta pro podání přiznání prodloužena na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nově však není nutné, aby byla plná moc, která zplnomocňuje daňového poradce podána místně příslušnému správci daně do uplynutí základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů tj. 1. dubna 2022.

  Příklad č. 3

  Paní Kladívková inkasovala v roce 2021 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Zdaňovacím obdobím paní Kladívkové je kalendářní rok.

  Paní Kladívková však nestíhá podat přiznání k dani z příjmů v základní 3 měsíční lhůtě pro podání přiznání, a proto se rozhodla, že využije služeb daňového poradce.

  Nově je plně dostačující, když je plná moc zplnomocňující daňového poradce podána místně příslušnému správci daně do prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání tj. 1. července 2022. Dříve bylo nutné, aby byla plná moc podána u správce daně nejpozději do 1. dubna 2022 (tj. v základním termínu pro podání přiznání).

  Beze změn i nadále zůstává lhůta pro podání přiznání u daňových subjektů, kteří mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je lhůta automaticky prodloužena na 6 měsíců.

  Příklad č. 4

  Společnost Háček a.s. je společnost, jejímž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Jelikož se jedná o daňový subjekt, který má zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem je lhůta pro podání přiznání automaticky prodloužena na 1. července 2022.

  Nově dochází ke změně v případě podání přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem v základní lhůtě tj. do 1. dubna 2022. Za předpokladu, že dojde k podání daňovým poradcem do 1. dubna 2022, bude předmětné přiznání vyměřeno a daň splatná již k 1. dubnu 2022, a to bez ohledu na to, že přiznání podal daňový poradce.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad č. 5

  Společnost Jelítko s.r.o., jejímž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok již dlouhodobě využívá pro podání přiznání služeb daňového poradce. V průběhu roku 2021 se společnosti nedařilo a dosáhla daňové ztráty.

  Jelikož společnosti na základě podaného přiznání podaného za rok 2020 vznikla povinnost zálohovat daň a poslední záloha ve výši 30 000 Kč je splatná 15. června 2022, dohodla se společnost s daňovým poradcem, že přiznání bude podáno do 1. dubna 2022, tak aby zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2022 nemusela hradit.

  Pokud bude přiznání podáno do 1. dubna 2022, pak bude i k tomuto datu vyměřená daňová ztráta. Na základě vyměřené daňové ztráty budou stanoveny i nové zálohy na daň z příjmů, které budou v tomto případě nulové.

  Nevýhodou tohoto nového ustanovení je dodatečná komunikace s daňovým poradcem k jakému datu bude daňový subjekt chtít předmětné přiznání podat. V případě, že bude podáno v základní lhůtě tj. do 1. dubna bude k tomuto datu daň též vyměřena a splatná. Při podání po základní lhůtě tj. po 1. dubnu, pak bude daň vyměřena a splatná do 1. července 2022.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních