Daně / Daň z přidané hodnoty/Možnost vrácení daně zaplacené v jiných členských státech EU – jaká jsou pravidla a jak postupovat?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Možnost vrácení daně zaplacené v jiných členských státech EU – jaká jsou pravidla a jak postupovat?

Možnost vrácení daně zaplacené v jiných členských státech EU – jaká jsou pravidla a jak postupovat?
Jana Marešová
14. 12. 2022
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se8
Možnost vrácení daně zaplacené v jiných členských státech EU – jaká jsou pravidla a jak postupovat?

Plátcům DPH je umožněno žádat o vrácení daně zaplacené v jiném členském státě EU. Toto je upraveno v ustanoveních §82 – 82b ZDPH, kterými se do našeho zákona implementuje evropská směrnice, která určuje v rámci EU jednotné podmínky pro vracení DPH.

Jedná se o případy, kdy plátce nakoupí pro svoji ekonomickou činnost zboží nebo službu v jiném členském státě za cenu včetně tamní DPH. Kupující není tedy v tomto státě, kde byla daň odvedena registrován a nemůže tam uplatnit nárok na odpočet daně. Pokud plátce použije tato přijatá zdanitelná plnění nakoupená v jiném členském státě pro plnění, kde by v ČR neměl plný, ale pouze částečný nárok na odpočet daně, vznikne mu i nárok na vrácení daně jenom v odpovídající částečné výši.

A jak na to?

Podmínkou pro vznik nároku na vrácení daně je podání elektronické žádosti. Tato se podává v zemi usazení plátce, který žádost podává prostřednictvím příslušného elektronického portálu finanční správy – aplikace pro vracení daně v rámci EU.  Aplikace je součástí portálu Moje daně. Žádost o vrácení daně může podat pouze osoba, které byl přidělen přístup. O přístup je třeba požádat místně příslušného správce daně a tento by měl přístup do 15 dnů od obdržení žádosti přidělit.

Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká.

TIP: Pokud pracujete ze zahraničí můžeme vám s vrácením daně pomoci odborná firma.

A co dále?

Finanční správa ČR předá takto podanou žádost jinému členskému státu, kde došlo k pořízení zboží či služeb, ze kterých má být daň vrácená a ten rozhodne. Žádost o vrácení nebude členskému státu vůbec předána, pokud český plátce v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. V takovémto případě bude žadatel vyrozuměn prostřednictvím elektronického portálu oznámením správce daně

Nárok na vrácení daně se posuzuje obdobně jako nárok na odpočet daně, tzn. pokud plátce uplatňuje krácení daně na vstupu koeficientem, musí tento použít i pro krácení uplatňovaného nároku na vrácení daně. Pokud dojde po podání žádosti ke změně koeficientu, je plátce povinen provést opravu částky daně, která mu již byla vrácena nebo o kterou požádal. Tuto opravu provede v následujícím období, pokud o vrácení daně z jiného titulu v tomto následujícím období žádat nebude, provede opravu v samostatném prohlášení podaném prostřednictvím elektronického portálu.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Závěr

Plátcům DPH je umožněno žádat prostřednictvím Finanční správy o vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě EU. Žádost se podává výhradně elektronicky a to do konce září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních