Daně / Daň z přidané hodnoty/U některých služeb dochází na DPH od 1. ledna 2015 ke změnám
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

U některých služeb dochází na DPH od 1. ledna 2015 ke změnám

Seyfor, a. s.
21. 09. 2014
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

U některých služeb jako např. u elektronicky poskytovaných služeb dochází od 1.ledna 2015 k zásadním změnám při určování místa plnění. Nově si poskytovatelé těchto služeb budou moci zvolit zvláštní režim, pokud je služba poskytována konečnému spotřebiteli do jiného státu.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vládní novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přináší některé změny u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb (dále také „vybrané služby“). Hned v úvodu je potřeba zmínit, že vybrané služby musí být poskytovány osobám nepovinným k dani, zjednodušeně řečeno nepodnikatelům.

I. Změna místa plnění

Zásadní změnou u vybraných služeb je to, že pokud jsou tyto služby poskytovány osobám nepovinným k dani, místem plnění je stát, kde jsou koneční spotřebitelé – příjemci těchto služeb – usazení. Tento princip v současnosti platí pouze u poskytovatelů vybraných služeb usazených mimo EU. Pro poskytovatele z EU platí v současné době základní pravidlo, že místem plnění je stát, kde má poskytovatel sídlo.Od ledna příštího roku bude pro určení místa plnění u vybraných služeb rozhodující místo usazení příjemce služby. Na místo plnění nebude mít vliv, zda službu poskytuje subjekt z EU či ze třetí země.

Na webových stránkách Finanční správy ČR je uveden příkladný výčet vybraných služeb:

Služby rozhlasového a televizního vysílání:

 • rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,
 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

Telekomunikační služby:

 • pevné a mobilní telefonní služby,
 • videofonní služby,
 • telefonní služby poskytované přes internet,
 • fax, telegraf, dálnopis
 • přístup na internet.

Elektronicky poskytované služby (služba poskytnutá prostřednictvím datové nebo elektronické sítě):

 • prezentace na elektronické síti (webové stránky),
 • stahování aplikací,
 • stahování hudby, filmů,
 • stahování počítačových her,
 • přístup k online počítačovým hrám,
 • elektronické knížky,
 • antivirové programy,
 • online aukce.

Podle názoru Finanční správy ČR není elektronicky poskytovanou službou online prodej zboží na fyzických nosičích, jako například knihy na CD/DVD.

II. Zvláštní režim jednoho správního místa

Z důvodu snížení administrativní náročnosti pro poskytovatele vybraných služeb je od 1. ledna 2015 do zákona o DPH zaveden zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných (tzv. mini one stop shop).

Pokud si poskytovatel vybraných služeb zvolí zvláštní režim jednoho správního místa, vyhne se povinnosti registrace k DPH, povinnosti podávat daňová přiznání k DPH a odvádět DPH ve státech EU, kde jsou usazení příjemci jeho služeb. Aby se poskytovatel vybraných služeb mohl zaregistrovat do tohoto zvláštního režimu, nesmí být usazen v dotčených členských státech spotřeby. Pokud si zvláštní režim jednoho správního místa subjekt zvolí, musí být uplatňován ve všech státech EU.

Pokud se poskytovatel vybraných služeb rozhodne využít zvláštní režim jednoho správního místa v České republice, může se prostřednictvím daňového portálu do tohoto režimu zaregistrovat. Jsou rozlišovány dva režimy: režim EU a režim mimo EU.

Do režimu EU se v ČR lze zaregistrovat při splnění těchto podmínek:

 • je v ČR registrován k DPH jako plátce či osoba identifikovaná,
 • má v ČR sídlo nebo nemá-li sídlo v ČR ani v EU, má v ČR provozovnu,
 • není registrován ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném státě EU.

Do režimu mimo EU se v ČR může registrovat osoba, která:

 • nemá na území EU sídlo ani provozovnu,
 • nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě,
 • není registrovaná k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

Subjekty se mohou do zvláštního režimu registrovat od 1. října 2014 s tím, že účinnost registrace provedené do 31. prosince 2014 nabývá k 1. lednu 2015. Následně subjekt podává pouze jedno daňové přiznání za zdaňovací období, kterým je kalendářní čtvrtletí. V daňovém přiznání uvádí celkovou hodnotu jím poskytnutých služeb (včetně DPH v tamní platné sazbě) za každý členský stát, ve kterém jsou usazení jeho koneční spotřebitelé. Částky budou v daňovém přiznání uváděny v eurech. Po podání přiznání dojde automaticky k vygenerování referenčního čísla daňového přiznání. Toto referenční číslo bude sloužit mimo jiné i k identifikaci platby částky v přiznání uvedené. Platba bude provedena na zvláštní eurový účet Finanční správy ČR.

Pro lepší názornost uvádím dva příklady z materiálu uveřejněného na webu Finanční správy ČR:

Vzorový příklad pro režim EU

Mám sídlo v ČR a na svých internetových stránkách prodávám online noviny a časopisy, mými konečnými zákazníky jsou i občané usazení mimo ČR, např. na Slovensku. Od 1. 1. 2015 by služba pro zákazníky ze Slovenska měla být fakturována s platnou sazbou DPH na Slovensku( tj. nyní např. 20%). Daň musím přiznat a odvést na Slovensku. Abych na Slovensku nemusel vyřizovat všechny formality s tím spojené, mám možnost zaregistrovat se k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v ČR, a to přes daňový portál Finanční správy ČR. Finanční správě poté budu každé čtvrtletí elektronicky podávat daňové přiznání a platit daň spojenou s poskytnutím této elektronické služby. O zbytek, tedy o přeposlání daňového přiznání a daně se postará Finanční správa ČR.

Vzorový příklad pro režim mimo EU

Jsme společnost se sídlem v USA. V EU nemáme žádnou provozovnu, nikde v EU pak nejsme a ani nemáme povinnost být registrováni k DPH. Na našich internetových stránkách prodáváme vyzváněcí melodie do mobilních telefonů, našimi zákazníky jsou i občané z EU. Stáhne-li si melodii koncový spotřebitel z Francie, vystavíme mu fakturu s platnou sazbou DPH ve Francii. Daň musíme přiznat a odvést ve Francii. Obdobně pokud je zákazníkem občan Německa, vystavíme mu fakturu na částku s německou DPH a daň pak musíme přiznat a zaplatit v Německu. Abychom však ve Francii a Německu nemuseli vyřizovat všechny formality s tím spojené, máme možnost se zaregistrovat k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jakémkoliv státě EU. Jelikož máme blízký vztah k ČR, zaregistrujeme se v ČR. Prostřednictvím portálu Finanční správy ČR poté budeme elektronicky podávat daňové přiznání (jedno přiznání každé čtvrtletí) a platit daň spojenou s poskytnutím našich služeb koncovým zákazníkům z celé EU (zašleme jednou platbou ke každému přiznání). Finanční správa ČR poté bude pravidelně přeposílat naše daňová přiznání a příslušné části úhrady daně do jednotlivých zemí EU našich koncových zákazníků (podle příkladu výše tedy do Francie a Německa).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních