Daně / Daň z přidané hodnoty/Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1.4.2009
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1.4.2009

Seyfor, a. s.
06. 04. 2009
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Od 1.dubna 2009 je účinná novela zákona o dani z přidané hodnoty č.87/2009 Sb., která mimo jiné ruší zákaz nároku na odpočet DPH u osobních vozidel. Dále novela řeší osvobození dovozu zboží pro soukromou potřebu.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

1.dubna 2009 vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 87/2009 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty spolu s novelou zákona o daních z příjmů.

Zrušení zákazu nároku na odpočet DPH u osobních vozidel

Nejočekávanější změnou je zrušení zákazu nároku na odpočet DPH u osobních vozidel. Z dosavadního znění zákona byl vypuštěn celý odstavec 2 z § 75, který tento zákaz upravoval i pro technické zhodnocení a finanční pronájem osobního automobilu. Pokud bude u vozidla dodaného po účinnosti novely uplatněn odpočet DPH, při jeho dalším dodání je plátce povinen DPH zase odvést.

Přechodná ustanovení dále upravují:

1. Pro osobní vozidla dodaná do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely, platí znění zákona platné před novelou, tj. zákaz odpočtu DPH. Pro tato vozidla toto znění platí i po datu účinnosti novely.

2. Při pořízení osobního automobilu na leasing před 1.4.2009 platí, pro odpočet DPH, znění zákona platné před novelou, tj. zákaz odpočtu DPH. Za rozhodující se považuje datum předání vozidla do užívání. Znění zákona, platné před novelou, platí i po datu účinnosti novely, tedy do skončení leasingu.

3. Při dalším dodání (prodeji) osobního automobilu, popř. technického zhodnocení osobního automobilu, definovaného v bodech 1 a 2, se použije znění zákona platné před novelou. Tj. dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně, je plněním osvobozeným (ZDP § 62 odst. 2).

Osvobození dovozu zboží pro soukromou potřebu

V zákoně o DPH přibyly nové paragrafy § 71a – § 71f, které se zabývají osvobozením od daně při dovozu zboží pro soukromou potřebu. Jedná se o příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla.

Nejdůležitější body:

  • Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je osvobozen od daně do výše hodnoty zboží 430,- EUR na osobu.
  • U osob mladších 15 let je částka snížena na 200,- EUR na osobu.
  • V zákoně je stanoven kurz platný pro přepočet hodnoty zboží.
  • Do výše citované hodnoty zboží se nezapočítávají tabákové výrobky, alkoholické nápoje a dovoz pohonných hmot v nádrži.
  • Pro tabákové výrobky platí limit 200 cigaret, 100, resp. 50 doutníků podle hmotnosti, 250 g tabáku.
  • Pro alkoholické nápoje platí limit 1 litr u nápojů, kde obsah lihu přesahuje 22 %. 2 litry u nápojů, kde obsah lihu nedosahuje 22 %.
  • Osvobozen je dovoz 4 litrů tichého vína a 16 litrů piva.
  • Osvobozen je dovoz pohonných hmot v běžné nádrži motorového prostředku a 10 litrů v přenosné nádrži.

Další změny:

  • Nové znění § 36 odst. 6, který definuje základ daně v některých speciálních případech.
  • V příloze č. 2 (Seznam služeb podléhajících snížené sazbě) je položka „90.02.11. Sběr a přeprava komunálního odpadu“ rozšířena a nahrazena položkou „90.02.1. Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu“.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních