Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Novela zákona o stavebním spoření
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Novela zákona o stavebním spoření

Seyfor, a. s.
22. 11. 2010
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Senát PČR schválil novelu zákona o stavebním spoření, novela nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V posledních měsících je médii často probírána problematika státní podpory u stavebního spoření. Diskuze se týká dvou okruhů: výše státní podpory a způsobu jejího zdanění. Navrhovatelem novely je ministr financí Miroslav Kalousek, novela byla Senátem schválena 12. 11. 2010. Účinnost nové právní úpravy je stanovena na 1. ledna 2011.

Samotná novela mění dva zákony:

I. zákon o stavebním spoření
II. zákon o daních z příjmů

I. Novela zákona o stavebním spoření

Novela přináší – pro spořitele – zásadní změnu v tom smyslu, že se snižuje státní podpora z 15 % resp. 25 % na 10 %. Maximální výše úspory, ze které se počítá státní podpora, zůstává na částce 20.000 Kč za kalendářní rok.

Samozřejmě každého napadne otázka, jaká výše státní podpory bude u smluv uzavřených před účinností nového zákona, tedy před 1. lednem 2011. Odpověď nám dávají přechodná ustanovení: nová výše státní podpory – tedy 10 % – se týká všech smluv, bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tzn. před 1. 1. 2011.

II. Novela zákona o daních z příjmů

Mediální diskuze řešící zdanění státní podpory byly názorově velmi pestré, názorové spektrum začínalo na variantě „starých smluv se to nebude týkat“ a končilo variantou „zdaní se vše, tedy i za minulá léta“.

Problém zdanění lze rozdělit na dvě podotázky: (i) za jaké období bude státní podpora zdaněna a (ii) jakou sazbou.

(i) Novela změnila ustanovení řešící osvobození od daně z příjmů fyzických osob následovně:

příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, s výjimkou příspěvku, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010.

(ii) Státní podpora na niž vznikl nárok v roce 2010 bude podléhat 50 % srážkové dani.

Z výše uvedeného vyplývá, že státní podpora zůstává i nadále od daně z příjmů fyzických osob osvobozená s jednou výjimkou a to státní podporou, na kterou vznikl nárok v roce 2010 a která bude poukázána stavební spořitelně po 31. prosinci 2010. Tato státní podpora bude zdaněna 50 % srážkovou daní.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních