Daně / Daň z přidané hodnoty/Očekávaný vývoj sazeb DPH a porovnání sazeb DPH v členských státech EU
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Očekávaný vývoj sazeb DPH a porovnání sazeb DPH v členských státech EU

Solitea, a.s.
06. 09. 2011
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

 

Minulý týden byl Poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona, kterým dochází mimo jiné také ke změnám v sazbách DPH.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Sazby v roce 2011

V současné době máme v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) dvě sazby DPH – základní ve výši 20 % a sníženou ve výši 10 %. Základní pravidlo říká, že veškerá zdanitelná plnění podléhají základní sazbě, pokud zákon nestanoví jinak.

Jinak zákon stanoví – a tedy v 10 % sazbě jsou – např. tato plnění:

  • dodání tepla a chladu,
  • dodání zboží uvedeného v příloze č. 1 ZDPH (např. potraviny, léky, knihy, zdravotnické potřeby),
  • služby uvedené v příloze č. 2 ZDPH (např. ubytovací služby, hromadná pravidelná doprava, pořádání kulturních a sportovních akcí, likvidace komunálního odpadu),
  • stavební a montážní práce u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení,
  • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 ZDPH.

Sazby v roce 2012

Od 1.1.2012 by mělo dojít ke zvýšení snížené sazby DPH ze současných 10 % na 14 %. V roce 2012 bychom měli mít sazbu základní 20 % a sníženou ve výši 14 %. Tímto dochází k avizovanému sblížení sazeb, které deklarovalo Ministerstvo financí ČR.

Sazby v roce 2013

Tendence sbližování sazeb by měla od 1. 1. 2013 vyústit v zánik dvou sazeb a od tohoto data bychom měli mít pouze sazbu jedinou a to ve výši 17,5 %.

Vývoj sazeb v členských státech EU

Vcelku zajímavé může být srovnání vývoje sazeb DPH v jednotlivých členských státech EU od roku 2008 až 2011, které je uvedené v následující tabulce.

Vývoj sazeb DPH v členských státech EU (v %)
Stav k 1. lednu příslušného roku
Stát 2008 2009 2010 2011
Belgie 6; 12; 21 6; 12; 21 6; 12; 21 6; 12; 21
Bulharsko 7; 20 7; 20 7; 20 7; 20
Česko 9; 19 9; 19 10*; 20* 10; 20
Dánsko 25 25 25 25
Německo 7; 19 7; 19 7; 19 7; 19
Estonsko 5; 18 5; 18 9*; 20* 9; 20
Řecko 4,5; 9; 19 4,5; 9; 19 4,5; 9; 19 6,5*; 13*; 23*
Španělsko 4; 7; 16 4; 7; 16 4; 7; 16 4; 8*; 18*
Francie 2,1; 5,5; 19,6 2,1; 5,5; 19,6 2,1; 5,5; 19,6 2,1; 5,5; 19,6
Irsko 4,8; 13,5; 21 4,8; 13,5; 21,5* 4,8; 13,5; 21** 4,8; 13,5; 21
Itálie 4; 10; 20 4; 10; 20 4; 10; 20 4; 10; 20
Kypr 5; 8; 15 5; 8; 15 5; 8; 15 5; 8; 15
Lotyšsko 5; 18 10*; 21* 10; 21 12*; 22*
Litva 5; 9; 18 5; 9; 19* 5; 9; 21* 5; 9; 21
Lucembursko 3; 6; 12; 15 3; 6; 12; 15 3; 6; 12; 15 3; 6; 12; 15
Maďarsko 5; 20 5; 20 5; 18; 25 5; 18*; 25*
Malta 5; 18 5; 18 5; 18 5; 18
Nizozemí 6; 19 6; 19 6; 19 6; 19
Rakousko 10; 12; 20 10; 12; 20 10; 12; 20 10; 12; 20
Polsko 3; 7; 22 3; 7; 22 3; 7; 22 5*; 8*; 23*
Portugalsko 5; 12; 21 5; 12; 20** 5; 12; 20 6*; 13*; 23*
Rumunsko 9; 19 9; 19 9; 19 5; 9; 24*
Slovinsko 8,5; 20 8,5; 20 8,5; 20 8,5; 20
Slovensko 10; 19 10; 19 10; 19 10; 20*
Finsko 8; 17; 22 8; 17; 22 8; 12**; 22 9*; 13*; 23*
Švédsko 6; 12; 25 6; 12; 25 6; 12; 25 6; 12; 25
Velká Británie 5; 17,5 5; 15** 5; 17,5* 5; 20*

Vysvětlivky: * sazba byla v daném roce zvýšena, **sazba byla snížena

Zdroj: Evropská komise

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních