Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Správa daně/Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé komunikovat se správou sociálního zabezpečení pouze elektronicky

Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé komunikovat se správou sociálního zabezpečení pouze elektronicky

Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé komunikovat se správou sociálního zabezpečení pouze elektronicky

V poslední době se v médiích vyskytují různé informace týkající se tzv. elektronické komunikace se správou sociálního zajištění. Pro mnohé subjekty se daná problematika může jevit jako nesrozumitelná a nejednoznačná. Cílem tohoto článku je upozornit na povinnost zaměstnavatelů komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení od 1. 1. 2014 výhradně elektronickou formou.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Úvodem je třeba konstatovat, že povinnost zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), lékařů a zdravotnických zařízení podávat tiskopisy v elektronické podobě platí již od 1. 1. 2013. V průběhu letošního roku využila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) svoji zákonem stanovenou kompetenci a stanovila přechodné období, ve kterém můžou jednotlivé subjekty kromě elektronického podávání tiskopisů využít také písemné podání v papírové podobě. Přechodné období je různé pro zaměstnavatele, OSVČ i lékaře (viz závěrečná tabulka).

V minulém článku nazvaném Odklad povinné elektronické komunikace pro OSVČ bylo zmíněno přechodné období pro OSVČ, které pro podávání přehledů o příjmech a výdajích bylo prodlouženo až do 31. 12. 2014.

Vzhledem k tomu, že u zaměstnavatelů nedošlo k prodloužení přechodného období jako u OSVČ, platí, že zaměstnavatelé od 1. 1. 2014 podávají tiskopisy na ČSSZ pouze v elektronické podobě.

Uvedené se týká především následujících tiskopisů:

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Elektronické podávání dokumentů lze učinit dvěma způsoby:

1. Datová schránka

Pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, lze podání učinit tak, že si ve svém účetním programu vytvoří požadovaný formulář, vyexportuje do požadovaného formátu (XML) a následně přes datovou schránku vloží do určené datové schránky ČSSZ – ID 5ffu6xk. Po doručení do datové schránky ČSSZ obdrží subjekt do své datové schránky zprávu o výsledku zpracování.

2. Zaručený elektronický podpis

Druhá možnost elektronické komunikace spočívá v tom, že subjekt musí mít uznávaný elektronický podpis, který v současné době poskytují tři společnosti: Česká pošta s.p., eIdentity, a.s. a První certifikační autorita, a.s. Před vlastním použitím je nejprve nutno si elektronický podpis registrovat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a současně je nutné registrovat osoby oprávněné k podávání formulářů.

Po vyplnění formuláře v účetním programu a jeho vyexportování do požadovaného formátu (XML) vlastní podání probíhá přes speciální komunikační rozhraní ČSSZ tzv. Veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP).

Pro uživatele ekonomického systému Money je zajisté dobrou zprávou, že systém Money je na elektronickou komunikaci plně připraven.

Seznam předepsaných tiskopisů, které je možné po přechodné období podávat i písemně (zdroj www.cssz.cz):

Název Povinnost činit od 1. 1. 2013 podání elektronicky dle Přechodné období pro písemné podání do
Zaměstnavatelé/účetní jednotky
Evidenční list důchodového pojištění § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2013
Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2013
Přehled o výši pojistného § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2013
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2013
Přihláška do registru zaměstnavatelů § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2013
Odhláška z registru zaměstnavatelů § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2013
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2013
Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2013
Osoby samostatně výdělečně činné
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok… § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2014
Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2014
Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2014
Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 31. 12. 2014
Ošetřující lékaři
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2015
Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. 31. 12. 2015

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny