Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Poskytování zvýhodněného ubytování rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Poskytování zvýhodněného ubytování rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance

Poskytování zvýhodněného ubytování rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance
Jaroslav Veselka
27. 03. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se0
Poskytování zvýhodněného ubytování rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance

Obsah

  Jedním z typických zaměstnaneckých benefitů, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, je tzv. přechodné ubytování, jehož daňové ošetření z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) je řešeno v ustanovení § 6 odst. 9 písm. i). V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vyvstal v této souvislosti nový zaměstnanecký benefit. V tomto případě se však nejedná o poskytnutí přechodného ubytování samotnému ukrajinskému zaměstnanci, nýbrž o zvýhodněné ubytování rodinným příslušníkům tohoto ukrajinského zaměstnance. Tato úprava vychází z ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZUK). V níže uvedeném článku si stručně představíme základní pravidla pro poskytnutí tohoto benefitu.

  Při řešení problematiky daňového ošetření zvýhodněného ubytování z hlediska ZDP a ZUK je nutné rozlišovat, zda se jedná o poskytnutí tzv. přechodného ubytování ukrajinskému zaměstnanci, nebo o poskytnutí zvýhodněného ubytování rodinným příslušníkům tohoto ukrajinského zaměstnance.

  Poskytnutí tzv. přechodného ubytování zaměstnanci ze strany zaměstnavatele

  V případě poskytnutí tzv. přechodného ubytování zaměstnanci ze strany zaměstnavatele se pro daňové řešení na straně zaměstnance použije ustanovení § 6 odst. 9 písm. i) ZDP, zatímco na straně zaměstnavatele ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.

  Na straně zaměstnance je osvobozena hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše Kč 3.500,– měsíčně.

  V souladu s Pokynem GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, však platí, že se toto daňové osvobození vztahuje za podmínek stanovených ZDP také na zaměstnance, který je v České republice (dále jen ČR) daňovým nerezidentem. Podmínka přechodného ubytování v ČR nebude splněna, pokud by pro účely získání daňové rezidentury v ČR měla taková fyzická osoba v místě pobytu (ubytování) v ČR stálý byt s úmyslem se trvale zdržovat. V tomto kontextu by pak místo poskytnutého ubytování v ČR mělo pro daňové účely charakter jeho bydliště (stálého bytu), nikoliv místa jeho přechodného ubytování.

  V případě hodnoty přechodného ubytování se jedná o částku včetně daně z přidané hodnoty.

  Na straně zaměstnavatele je hodnota poskytnutého tzv. přechodného ubytování zaměstnanci daňově uznatelným nákladem (výdajem) z hlediska ZDP, pokud dané právo zaměstnance vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

  Poskytnutí zvýhodněného ubytování rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance ze strany zaměstnavatele

  Pokud poskytne zaměstnavatel zvýhodněné ubytování rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance, postupujeme dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZUK. Dle tohoto zákona musí být splněna podmínka, že se jedná o nepeněžní příjem poskytovaný zaměstnavatelem a ubytování je poskytnuto rodinným příslušníkům zaměstnance, kteří měli bydliště na Ukrajině a odešli z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. Toto osvobození je bezlimitní, avšak nelze jej uplatňovat na stávajícího ukrajinského zaměstnance s tzv. přechodným ubytováním. 

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině může poskytovat zaměstnavatel rodinným příslušníkům ukrajinského zaměstnance zvýhodněné ubytování, které se však posuzuje z daňového hlediska nikoliv podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. i) ZDP, nýbrž dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZUK. Pokud jsou splněny podmínky podle ZUK, jedná se na straně zaměstnance o bezlimitní osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které však nelze zaměňovat s daňovým řešením zaměstnaneckého benefitu v podobě tzv. přechodného ubytování, které poskytuje zaměstnavatel samotnému ukrajinskému zaměstnanci.   


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Aktuální webináře
  Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
  26. 06. 2023
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  14. 09. 2023
  Novinky v DPH 2023
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních