Daně / Daň z přidané hodnoty/Infoservis: Ručení za DPH odloženo do konce roku 2013
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Ručení za DPH odloženo do konce roku 2013

Seyfor, a. s.
18. 09. 2013
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Generální finanční ředitelství zveřejnilo 11. září 2013 na webových stránkách Finanční správy informaci týkající se ručení za daň z přidané hodnoty při platbě na jiný než zveřejněný účet.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Nejprve si připomeňme podstatu ručení za daň z přidané hodnoty. Do zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) se v letošním roce dostalo ustanovení § 109 odst. 2 písm. c). Podle tohoto ustanovení se příjemce zdanitelného plnění stává ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty v případě, že úplata za toto plnění je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jistě si mnozí z nás vzpomínají, jak bylo nutno do konce letošního února oznámit svému správci daně účty používané pro svoji ekonomickou činnost, aby byly zveřejněny na stránkách Finanční správy právě pro účely ručení za daň z přidané hodnoty. Následně měly být účty zveřejněny a od 1. dubna mělo dojít k aplikaci institutu ručení v praxi. Dne 29. března 2013 byla Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ) vydána Informace GFŘ, na jejímž základě byl institut ručení odložen až do 30. září 2013 a to z důvodu novosti a relativní náročnosti nové právní úpravy.

Minulý týden – konkrétně 11. září – byla vydána nová Informace GFŘ k problematice ručení za daň z přidané hodnoty. Zásadní zprávou pro daňové subjekty je prodloužení doby a to až do 31. prosince 2013, kdy správci daně nebudou vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterých ručení vznikne podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c ZDPH.

GFŘ zdůvodnilo odložení institutu ručení započatým legislativním procesem, který by měl vyústit ke změně komentovaného zákonného ustanovení. Změna by měla spočívat v tom, že institut ručení by se uplatňoval až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti tzn. až úplaty nad 700 tis. Kč. Změna je obsažena v návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, nicméně tento návrh byl Senátem minulý týden zamítnut.

Závěrem bych upozornil, že Informace GFŘ se týká pouze ručení z důvodu neuhrazení platby na zveřejněný účet. Je potřeba si uvědomit, že v ustanovení § 109 ZDP jsou i jiné typy ručení např. kdy úplata je neopodstatněně odlišná od obvyklé ceny či z důvodu, že poskytovatel je tzv. nespolehlivým plátce. Na tyto další typy ručení uvedené v § 109 ZDPH se komentovaná Informace GFŘ nevztahuje.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních