Daně / Neziskové organizace/Specifika účtování mezd u neziskových organizací
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Specifika účtování mezd u neziskových organizací

Specifika účtování mezd u neziskových organizací
Jana Pirochtová
07. 02. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se4
Specifika účtování mezd u neziskových organizací

Obsah

  Každá společnost bez ohledu na právní subjektivitu vyplácí zaměstnancům finanční ohodnocení, kterou je mzda anebo plat. Neziskový sektor, na rozdíl od běžných podnikatelských subjektů, musí při zpracování a účtování mezd brát zřetel na pravidla jednotlivých dotačních titulů.

  Co jsou mzdy

  Mzda je odměna za vykonanou práci v pracovně právním poměru za určitý časový úsek, zpravidla jeden kalendářní měsíc. Mzdu můžeme rozdělit:

  • časová mzda: je vyplácena na počet odpracovaných hodin;
  • úkolová mzda: je vyplácena na základě počtu jednotek vykonané práce;
  • podílová mzda: je vyplácena na základě dosaženého obratu nebo zisku zaměstnavatele nebo jeho části.

  Základní dělení mezd nám tedy ukazuje, jakým způsobem můžeme stanovit parametry pro odměňování zaměstnance. V neziskovém sektoru je zpravidla zaměstnanec odměňován na základě odpracovaných hodiny, tedy časovou mzdou. Časová mzda je nejvhodnější nástroj ohodnocení práce zaměstnance, neboť je pracovní doba jasně stanovena fondem pracovní doby.

  Mzdy zahrnují následující složky dle definic a vlastností:

  • pevná složka;
  • pohyblivá složka: nároková a nenároková

  Konkrétní složky mzdy zahrnují:

  • základní mzda: stanovená v pracovní smlouvě, popřípadě ve mzdovém výměru či dodatku;
  • nárokové příplatky: práce přesčas, ve svátek, v noci, o víkendu a práce ve ztíženém pracovním prostředí;
  • nenárokové příplatky: osobní ohodnocení ve výši 0-50% základní složky mzdy, prémie;
  • náhrady mzdy: dovolená a svátek;
  • odměny a další plnění;
  • náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti.

  Účtování mezd v neziskovém sektoru

  Obecně mzdy účtujeme na základě směrné účtové osnovy, kterou si organizace stanovuje na základě Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. Účtování je velmi jednoduché, neboť využíváme účtové skupiny 52 – Osobní náklady a skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi.

  V účtové skupině 52 – Osobní náklady by měly být zachyceny mzdové náklady zaměstnanců ze závislé činnosti, statutárních zástupců a jednatelů. Rovněž náklady na sociální zabezpečení, zákonné a ostatní zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady. Osobní náklady jsou účtovány narůstajícím způsobem od počátku účetního období. V účtové skupině 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi účtujeme o veškerých pohledávkách a dluzích vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

  Po obecném krátkém připomenutí, co jsou to mzdy a jak se účtují se podíváme na příkladu z praxe.

  Praktický příklad

  Př. 1: Zaměstnanec na hlavním pracovním poměru při 7,5hodinovém pracovním úvazku má dle mzdového výměru základní mzdu ve výši 28.000 Kč, osobní ohodnocení bylo stanoveno ve výši 2.000 Kč. V daném měsíci odpracoval 33 hodin v sobotu a v neděli a 11 hodin pracoval ve svátek. Průměrný hodinový výdělek (PHV) 216,05 Kč. Zákonné pojištění z hrubé mzdy činí 187 Kč. Zaměstnanec odpracoval 21 dnů. Zaměstnanec podepsal Prohlášení na daný rok a uplatňuje základní slevu na poplatníka ve výši 2.320 Kč.

  Mzda včetně odvodů je financována ze tří dotačních titulů (A, B) a vlastních zdrojů (Z). Dotační titul A je možné použít pro financování veškerých mzdových nákladů včetně zákonného pojištění do maximální výše 0,4 úvazku, je označen činností 02. Dotační titul B zahrnuje pouze náklady na hrubé mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění do maximální výše 0,3 úvazku, je označen činností 03. Vlastní zdroje dokrývají zbývající náklady, které není možné financovat z dotačních titulů A a B, je označen činností 01.

  Výpočet hrubé mzdy:

  1. odpracované hodiny: 21 x 7,5 = 157,5 hod
  2. práce ve svátek (100 %): 11 x 215,05 = 2376,55 = 377 Kč
  3. práce v sobotu a v neděli (10 %): (33 x 216,05) x 10 % = 7129,65 x 0,1 = 712,965 =

  = 713 Kč

  1. placený svátek (nárokový příplatek): 7,5 x 216,05 = 1.620,375 = 621 Kč
  2. základní měsíční mzda dle opracovaných hodin: 728 Kč
  3. osobní ohodnocení: 910 Kč
  4. celková hrubá mzda: 2.377 + 713 + 1.621 + 26.728 + 1.910 = 349 Kč

  Výpočet odvodů na sociálním a zdravotním pojištění a zálohové daně:

  1. sociální pojištění zaměstnanec: 33.349 x 6,5 % = 2.167,685 = 168 Kč
  2. sociální pojištění zaměstnavatel: 33.349 x 24,8 % = 8.270,552 = 271 Kč
  3. zdravotní pojištění zaměstnance: 33.349 x 4,5 % = 1.500,705 = 501 Kč
  4. zdravotní pojištění zaměstnavatel: 33.349 x 9 % = 3.001,41 = 002 Kč
  5. zálohová daň: základ daně zálohové: 33.400 x 15 % – 2.320 = 690 Kč

  Výpočet čisté mzdy: hrubá mzda – odvody na sociálním pojištění za zaměstnance – odvody na zdravotním pojištění za zaměstnance – zálohová daň

  Čistá mzda = 33.349 – 2.168 – 1.501 – 2.690 = 26.990 Kč

  Účetní operace:

  Účtová osnova pro naši potřebu účtování mezd:

  • 010 – peněžní prostředky v pokladně
  • 010 – peněžní prostředky na účtech
  • 010 – zúčtování se zaměstnanci
  • 010 – zúčtování s institucemi – sociální pojištění
  • 020 – zúčtování s institucemi – zdravotní pojištění
  • 030 – zúčtování s institucemi – zákonné pojištění
  • 010 – zúčtování zálohové daně za zaměstnance
  • 001 – hrubá mzda
  • 010 – odvody na sociální pojištění
  • 020 – odvody na zákonné pojištění
  • 010 – zákonné sociální pojištění

  Účtování dotační titul A (0,4 úvazku):

  1. 001 / 331.010 13.340 Kč (činnost 02)
  2. 010 / 336.010 3.308 Kč (činnost 02)
  3. 020 / 336.020 1.201 Kč (činnost 02)
  4. 010 / 336.030    75 Kč (činnost 02)

  Účtování dotační titul B (0,3 úvazku):

  1. 001 / 331.010 10.005 Kč (činnost 03)
  2. 010 / 336.010 2.481 Kč (činnost 03)
  3. 020 / 336.020 900 Kč (činnost 03)

  Účtování vlastní zdroje Z (0,3 úvazku):

  1. 001 / 331.010     10.004 Kč (činnost 01)
  2. 010 / 336.010 2.482 Kč (činnost 01)
  3. 020 / 336.020 901 Kč (činnost 01)
  4. 010 / 336.030    112 Kč (činnost 01)

  Účtování – rozvážné účty:

  1. 010 / 336.010                   2.168 Kč
  2. 010 / 336.020                1.501 Kč
  3. 010 / 342.010                 2.690 Kč
  4. 010 / 221.010 (211.010) 26.990 Kč

  Rozdílné zdroje financování (dotační programy), jak je patrné z našeho příkladu, vyžadují určení vhodných identifikátorů či jiných třídících kritérií. V našem případě jsme jednotlivým dotačním programům pro věrné účtování přidělili činnosti, které si účetní jednotka stanovuje sama ve svých účetních interních postupech.  Nicméně je vhodné užití alespoň dvouciferných identifikátorů pro činnosti, střediska, zakázky apod. Pro snadnější zaúčtování mezd může účetní jednotka použít tabulkové procesory či jednoduché doplňkové programy.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Princip účtovaní mzdových nákladů v neziskovém sektoru vychází ze známých mechanik účtování mezd. Nicméně rozdílnost účtování je závislá na pravidlech jednotlivých dotačních titulů a může mnohdy působit velmi složitě.

  TIP: S výpočtem mezd vám pomůže mzdový program v rámci účetního systému Money S3. Vyzkoušet si ho můžete také zdarma.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.