Daně / Daň z přidané hodnoty/Status Severního Irska v oblasti DPH
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Status Severního Irska v oblasti DPH

Status Severního Irska v oblasti DPH
Zdeněk Zralý
19. 01. 2024
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se5
Status Severního Irska v oblasti DPH

Obsah

  V poslední době jsem zaznamenal dotazy ohledně DPH při obchodování s firmami ze Severního Irska: Je Severní Irsko považováno za třetí zemi nebo se na tamní firmy vztahují v oblasti DPH nějaké výjimky? Je rozdíl při obchodování se zbožím a při poskytování služeb?

  Pro správné pochopení současné situace Severního Irska v oblasti DPH nebude na škodu připomenout si nedávnou historii.

  Brexit – 1. února 2020

  Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) bylo součástí Evropské unie do 31. ledna 2020. 1. února 2020 došlo k tvz. Brexitu, kdy Spojené království vystoupilo z Evropské unie.

  Přechodné období – 1. února – 31. prosince 2020

  Vzhledem k úzkému propojení mezi EU a Spojeným královstvím bylo stanoveno přechodné období a to od 1. února 2020 do 31. prosince 2020. Šlo o to, že ačkoliv již Spojené království nebylo členskou zemí EU, tak přesto na něj bylo uplatňováno evropské právo.

  Třetí země – od 1. ledna 2021

  Od 1. ledna 2021 je Spojené království považováno – z pohledu DPH – za tzv. třetí zemi. Na obchodování s firmami ze Spojeného království se tedy vztahují pravidla jako na firmy z nečlenských států EU, s jedinou výjimkou a tou je právě Severní Irsko. Pojďme se tedy na toto zvláštní postavení Severního Irska společně podívat.

  1. Obchod se zbožím

  Zatímco na obchodování se zbožím mezi firmami z členských států EU na straně jedné a firmami ze Spojeného království (s výjimkou firem ze Severního Irska) na straně druhé se budou vztahovat pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, u obchodování se zbožím se společnostmi ze Severního Irska tomu je jinak.

  Severní Irsko má z pohledu obchodování se zbožím i po 31. prosinci 2020 stále status „členského státu EU“, přestože samozřejmě členským státem EU není! Znamená to tedy, že na obchodování se zbožím stále platí právní předpisy EU o DPH. 

  Pro účely obchodování se zbožím v rámci EU používají společnosti ze Severní Irsko daňové identifikační číslo s předponou „XI“. 

  Za obchodování se zbožím v rámci EU se považuje např.:

  • dodání zboží do jiného členského státu,
  • pořízení zboží z jiného členského státu,
  • prodej zboží na dálku.

  Pokud by tuzemský plátce dodal zboží společnosti registrované k dani v Severním Irsku a splnil podmínky pro osvobození od české DPH, uvede toto plnění do řádku 20 českého daňového přiznání a samozřejmě taktéž toto plnění musí uvést do svého českého souhrnného hlášení.

  Při pořízení zboží od subjektu registrovaném k DPH v Severním Irsku uvede toto plnění do řádku 3 popř. 4 a současně za splnění zákonných podmínek také do řádku 43 popř. 44 svého českého daňového přiznání.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  2. Poskytování služeb

  U služeb – na rozdíl od zboží – žádnou výjimkou Severní Irsko nemá. Znamená to tedy, že u služeb je Severní Irsko jednoznačně považováno z pohledu DPH za třetí zemi!

  Pro správné nastavení režimu DPH u poskytování služeb je určení místa zdanitelného plnění.

  Pokud je poskytnuta obecná služba dle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty českým plátcem DPH podnikateli za Severního Irska, je místo plnění v Severním Irsku. Český poskytovatel uvede poskytnutí služby do řádku 26 českého daňového přiznání. Toto plnění však neuvádí do souhrnného hlášení!

  Při přijetí služby dle § 9 odst. 1 českým plátcem od osoby registrované k DPH v Severním Irsku je místo plnění v České republice a plátce toto plnění uvede do řádku 12 popř. 13 svého českého daňového přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních