Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy

Seyfor, a. s.
27. 07. 2016
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Minulý týden plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení omezení osvobození příjmů v podobě důchodů u osob s vysokými příjmy. Ústavní soud senátorskému návrhu vyhověl a dané ustanovení zákona o daních z příjmů zrušil.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Nejprve si připomeňme stav před účinností nálezu Ústavního soudu (dále jen „ÚS“), za jakých podmínek jsou (byly) důchody osvobozené od daně z příjmů fyzických osob.

Základní pravidlo pro osvobození je uvedeno v § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Jedná-li se o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku. Pro letošní rok platí minimálním mzda ve výši 9 900 Kč, 36 násobek minimální mzdy činí 356 400 Kč. Pokud roční důchod překročí u poplatníka částku 356 400 Kč (měsíčně se jedná o částku 29 700 Kč), musí část důchodu, která danou hodnotu překročí, poplatník zdanit. Toto základní pravidlo nebylo nálezem ÚS dotčeno.

Základní pravidlo je dále ovlivněno speciálním ustanovením § 4 odst. 3 ZDP. Tato zvláštní právní úprava se dotýká poplatníků (důchodců), kdy součet jejich příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Upozorňuji na skutečnost, že u příjmů ze závislé činnosti je zmíněn příjem, zatímco u příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu zákonodárce zmiňuje pojem dílčí základ daně. Jedná se o rozdílné kategorie.

ÚS soud svým nálezem zrušil speciální ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. Pro důchodce, u nichž platí, že součet jejich příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a z nájmu přesáhne za zdaňovací období částku 840 000 Kč, zrušení § 4 odst. 3 ZDP znamená, že také pro ně platí hranice 36násobku minimální mzdy, kdy do této částky mají důchod od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

ÚS ve svém obsáhlém nálezu (32 stran) zrušení diskutovaného ustanovení ZDP zdůvodnil porušením práva na rovné zacházení a velkým nepoměrem ve výši zdanění u jedné skupiny poplatníků (důchodců). Nepoměr byl demonstrován na příkladu dvou důchodců, kdy jejich příjmy se liší např. jen v řádu korun. Důchodce s celkovým ročním příjmem přesahujícím těsně 840 000 Kč nemůže uplatnit osvobození svého důchodu do částky 356 400 Kč a naopak druhý s příjmy do 840 000 Kč za rok může toto osvobození uplatnit. Rozdíl ve zdanění těchto dvou důchodců, přestože jejich skutečné příjmy se liší řádově o koruny, činí přes 53 000 Kč.

Zrušením ustanovení § 4 odst. 3 ZDP tak budou všichni důchodci bez ohledu na výši svých dalších příjmů osvobozeni od daně z pravidelně vyplácených penzí a důchodů až do výše 356 400 korun ročně (částka platí pro rok 2016). Nález ÚS nabyde účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů a zrušené ustanovení se nebude aplikovat na celé zdaňovací období 2016.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních