Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny paušálních výdajů u OSVČ 2008-2010
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny paušálních výdajů u OSVČ 2008-2010

Seyfor, a. s.
06. 12. 2009
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

V roce 2009 došlo dvakrát ke změně tzv. paušálních výdajů u osob samostatně výdělečně činných. Ve článku je uvedena výše těchto výdajů od roku 2008 do roku 2010 podle jednotlivých druhů příjmů.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Novelou zákona o daních z příjmů č. 289/2009 ze dne 22. 7. 2009 došlo ke změně ve znění § 7 odst. 7 ZDP, který stanovuje výši tzv. paušálních výdajů pro OSVČ. Šlo o změnu jistě řadou živnostníků vítanou, neboť došlo ke zvýšení těchto výdajů pro všechny kategorie příjmů. Přijetí tzv. Janotova balíčku, tj. zákona 362/2009 s sebou přineslo druhou změnu tohoto paragrafu. Změna platí od roku 2010 a týká se vrácení paušálního výdaje u osob podnikajících jinak než na základě živnosti do původní výše.

Jednotlivé druhy příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, kterých se paušální výdaje týkají a jejich zkrácený název v tabulce (nejedná se o přesnou citaci zákona):

 1. Příjmy z podnikání
  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
   zemědělci
  • příjmy ze živnosti
   živnosti řemeslné
   živnosti ostatní
  • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. advokáti, doktoři, daňoví poradci, auditoři atd.)
   dle zvláštního předpisu
 2. Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti
  • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem – mimo příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize do výše 7000,- Kč měsíčně
   autoři
  • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
   umělci
  • příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,
   znalci, tlumočníci
  • příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu
   insolvenční správci

Tabulka vývoje paušálních výdajů OSVČ podle § 7 odst. 7 ZDP v letech 2008 – 2010

2008 2009 2010
výdaj % výdaj % výdaj %
zemědělci 80 80 80
živnosti řemeslné 60 80 80
živnosti ostatní 50 60 60
dle zvláštního předpisu 40 60 40
autoři 40 60 40
umělci 40 60 40
znalci, tlumočníci 40 60 40
insolvenční správci 40 60 40

Vysvětlivky:
OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné
ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních