Daně / Daň z přidané hodnoty/Změny v DPH od roku 2023
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny v DPH od roku 2023

Změny v DPH od roku 2023
Zdeněk Zralý
28. 11. 2022
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se16
Změny v DPH od roku 2023

Obsah

  Během letošního roku jsme v médiích poměrně často mohli zaznamenat, že se pro povinné plátcovství DPH bude zvyšovat hranice obratu z 1 milionu korun na částku 2 miliony. Vzhledem ke skutečnosti, že se neúprosně blíží rok 2023, by všichni podnikatelé, kterých se to může týkat, měli vědět, v jaké fázi jsou tedy legislativní změny a jak se jich změna dotkne.

  Návrh zákona, který by měl měnit mimo jiné zákon o DPH (dále také jen „ZDPH“) s účinností od 1. ledna 2023, byl 10. listopadu 2022 postoupen do Senátu. Obecně se neočekává, že by se návrh zákona měl měnit, proto se pojďme na tuto novou právní úpravu společně podívat.

  Změny se v zásadě týkají dvou oblastí:

  • zvýšení obratu pro účely povinného plátcovství DPH a
  • změny v sankčním systému u kontrolního hlášení.

  Zvýšení částky obratu pro povinné plátcovství

  Naprosto zásadní změna pro tuzemské podnikatele spočívá v tom, že se zdvojnásobila výše obratu, kdy se musí povinně stát plátci DPH.

  Po více než 18 letech došlo ke zvýšení obratu z 1 milionu korun na 2 miliony za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců!

  Je logické, že také pro účely zrušení registrace k DPH – ať již dobrovolné či z moci úřední – se nově bude testovat obrat ve výši 2 milionů korun.

  Současně s touto novou právní úpravou máme v návrhu zákona také nová přechodná ustanovení, která řeší situace, když dojde k překročení obratu v měsících listopadu a prosinci roku 2022 a dále pak, kdy plátce může zažádat o zrušení registrace k DPH.

  Přechodná ustanovení nám říkají:

  • pokud podnikatel přesáhl obrat 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil Kč ke konci listopadu 2022, tak se od 1. ledna 2023 nestává plátcem a k 15. prosinci 2022 mu taktéž nevzniká povinnost podat přihlášku k DPH,
  • pokud podnikatel přesáhl obrat 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil Kč ke konci listopadu 2022 a již podal přihlášku počátkem prosince 2022 a chce zůstat plátcem, musí tuto svoji vůli oznámit správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů po dni účinnosti tohoto ustanovení a to podle data, které nastane později,
  • pokud podnikatel přesáhl obrat 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil Kč ke konci prosince 2022, tak se od 1. února 2023 nestává plátcem a k 15. lednu 2023 mu taktéž nevzniká povinnost podat přihlášku k DPH,
  • pokud podnikatel přesáhl obrat 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil Kč ke konci prosince 2022 a již podal přihlášku a chce zůstat plátcem, musí tuto svoji vůli oznámit správci daně do 16. ledna 2023,
  • plátce, jehož obrat nepřesáhl 2 miliony za nejvýše 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení (účinnost nastává dnem následujícím po vyhlášení nového zákona!) podat žádost o zrušení registrace k DPH, Plátce pak přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, nejdříve však dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Změny v kontrolním hlášení

  U kontrolního hlášení (dále také jen „KH“) dochází k několika změnám, které si můžeme rozdělit následujícím způsobem.

  1. Forma reakce na výzvu správce daně

  Pokud je plátce vyzván správcem daně k podání kontrolního hlášení a to přesto, že plátce vůbec povinnost podat přiznání původně neměl, musí tuto skutečnost správci daně oznámit prostřednictvím kontrolního hlášení.

  2. Změna lhůty pro podání následného KH

  Další změna se týká lhůty, do kdy má plátce podat následné KH, pokud od správce daně obdrží výzvu na změnu, doplnění či potvrzení původně podaného kontrolního hlášení. Doposud lhůta činila 5 pracovních dnů od oznámení výzvy tzn. od okamžiku, kdy si subjekt výzvu „vybral“ z datové schránky (pokud neuvažujeme 10 denní právní fikci doručení).

  Podle nové právní úpravy musí plátce podat následné KH do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky.

  Dodáním výzvy do datové schránky se rozumí okamžik, kdy výzva přijde do datové schránky, nikoliv kdy je daňovým subjektem skutečně přečtena tzn. oznámena.

  3. Sankce spojené s KH

  Podle nové právní úpravy ZDPH nemůže plátce dostat pokutu 10 000 Kč v situaci, kdy je správcem daně vyzván, aby KH podal, pokud mu původně povinnost podat KH nevznikla.

  Vcelku významnou změnou je to, že se pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč za porušení povinností souvisejících s KH snižují na polovinu to v těchto případech:

  • plátce je fyzickou osobou,
  • plátce má čtvrtletní zdaňovací období nebo
  • plátce je společnost s ručením omezeným, kdy tato společnost má jediného společníka a tím je fyzická osoba.

  Dochází k rozšíření vyloučení vzniku pokuty za nepodání KH. Doposud platilo, že pokud plátce v daném kalendářním roce poprvé podal KH po lhůtě pro podání bez výzvy správce daně, nemusel pokutu ve výši 1 000 Kč hradit.

  Nově se toto „prominutí“ vztahuje také na situaci, kdy je poprvé v kalendářním roce vyzván k podání správcem daně, kde by pokuta činila 10 000 Kč.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních