Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2012

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2012

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2012

Od 1. ledna 2012 dochází ke změnám v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a nově jsou také stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2012.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Dnem 1. ledna 2012 nabyla účinnost vyhláška č. 429/2011 Sb., kterou dochází ke změnám v sazbách důležitých pro cestovní náhrady a to nejen u zaměstnanců. Od 1. ledna 2012 dochází k mírnému zvýšení stravného a to jak u zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor. Od 1. ledna 2012 byly nově stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro určení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty – oproti roku 2011 došlo k jejich výraznému zvýšení. Naopak u sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel nedošlo oproti roku 2011 k žádné změně. Vyhláška č. 429/2011 Sb. zrušila vyhlášku č. 377/2010 Sb., kterou byly stanoveny sazby pro rok 2011.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zde bych chtěl upozornit, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přeshuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 34,70 Kč u motorové nafty.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny