Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2016

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2016

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2016

Stejně jako každý rok tak také letos dochází od 1. ledna ke změnám v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a již tradičně jsou také stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2016. Letos navíc došlo ke změně v sazbě základní náhrady za použití silničních motorových vozidel.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Od 1. ledna 2016 byla zrušena vyhláška č. 328/2014 Sb., která určovala sazby pro rok 2015. Pro letošní rok je účinná vyhláška č. 385/2015 Sb.

U osobních silničních motorových vozidel dochází po dvou letech ke zvýšení sazby základní náhrady a to z původních 3,70 Kč na 3,80 Kč za 1 km jízdy. Naopak u jednostopých vozidel a tříkolek nedošlo ke změně, stále zůstává 1,00 Kč za 1 km jízdy.

Od nového roku dochází k mírnému zvýšení tuzemského stravného (o 1 až 3 Kč) a to jak u zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor.

K nejvýznamnějším meziročním změnám dochází u průměrných cen pohonných hmot. Oproti roku 2015 jsou průměrné ceny pohonných hmot stanoveny výrazně níže a to v rozmezí od 5,30 Kč až 6,60 Kč za 1 litr.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zde bych chtěl upozornit, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 29,50 Kč u motorové nafty.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank