Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob od roku 2015
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob od roku 2015

Seyfor, a. s.
24. 09. 2014
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Poslanecká sněmovna se na své 17. schůzi zabývala novelizacemi několika zákonů, mezi nimiž byl také zákon o daních z příjmů.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2015. Jak již bývá neblahým zvykem, opět se jedná o rozsáhlou novelizaci čítající řádově 300 změn. Pojďme se společně podívat na některé z nich, které se dotknou fyzických osob.

Předmět daně a osvobození

 • majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy není předmětem daně, ale nově je zařazen mezi příjmy od daně osvobozené. Pro osvobození těchto příjmů je však potřeba splnit určité podmínky, které v ZDP dříve nebyly, jako např. je stanoveno, že v úhrnu jsou osvobozené příjmy z těchto majetkových prospěchů, pokud od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč
 • některé příjmy od daně osvobozené, které byly původně uvedeny v § 4 ZDP, byly přesunuty do § 4a řešícího bezúplatné příjmy – např. dary do 500 Kč
 • nově si poživatelé starobního důchodu s příjmy podle § 6, § 7 a § 9 budou muset sledovat hranici 840 000 Kč pro osvobození jejich penzí

Závislá činnost

 • pokud zaměstnavatel přispívá svému zaměstnanci na soukromé životní pojištění, jehož součástí je také investování, příspěvek na toto „investiční pojistné“ není od daně osvobozen
 • majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky je u zaměstnance osvobozen za podmínky, že celková výše jistin z těchto zápůjček od téhož zaměstnavatele nepřesáhne 300 000 Kč

Příjmy ze samostatné činnosti

 • zásadní změnou je „zastropování“ při uplatnění paušálních výdajů – není rozhodující, zda poplatník uplatňuje paušální výdaje ve výši 80%, 60%, 40% či 30% – může uplatnit paušální výdaje daným procentem z příjmů, které činí maximálně 2 000 000 Kč

Příjmy z kapitálového majetku

 • u příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru je daňovým výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu

Nezdanitelná část základu daně

 • poskytnou-li manželé bezúplatné plnění ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou část
 • pokud poplatník v minulosti jako nezdanitelnou část základu daně uplatnil příspěvek na penzijní připojištění či pojistné na soukromé životní pojištění a následně dojde např. k předčasnému ukončení dané smlouvy, vzniká poplatníkovi povinnost dodanit v § 10 ZDP dříve uplatněné odpočty a to bez časového omezení. Nově je v ZDP stanoveno, že se bude dodaňovat posledních deset let.
 • u soukromého životního pojištění dochází k určitému omezení – pokud je součástí pojistného také částka určená k investování, nelze tuto částku daňově uplatnit

Solidární zvýšení daně

 • pro účely výpočtu solidární výše daně lze o ztrátu dosaženou u příjmů ze samostatné činnosti ponížit příjmy ze závislé činnosti

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

 • dochází ke zrušení zákazu uplatnit si základní slevu na dani pro poživatele starobního důchodu ve výši 24 840 Kč
 • dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a to následně: na jedno dítě činí daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně, na druhé dítě 15 804 Kč (tzn. zvýšení o 200 Kč měsíčně) a na třetí a další 17 004 Kč ročně (tzn. zvýšení oproti současnosti o 300 Kč měsíčně)

Pokuta za opožděné tvrzení daně

 • je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta na desetinu

Oznámení o osvobozených příjmech

 • pokud poplatník obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, který přesáhne částku 5 000 000 Kč, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do konce období pro podání daňového přiznání za příslušné období, ve kterém příjem obdržel
 • v oznámení se uvede výše příjmu, popis příjmu a datum příjmu
 • pokud příjem plyne do společného jmění manželů, podává oznámení jeden z manželů
 • pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:
  • 0,1 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení podá bez výzvy správce,
  • 10 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení podá až na základě výzvy správce,
  • 15 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních