Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Dohody o provedení práce – změny od 1. 1. 2012

Dohody o provedení práce – změny od 1. 1. 2012

Dohody o provedení práce – změny od 1. 1. 2012

Novela Zákoníku práce zvýšila limit odpracovaných hodin jednoho zaměstnance v rámci dohody o provedení práce na 300 hodin za rok. Zároveň novela stanovila podmínku odvodu sociálního a zdravotního pojištění, pokud výdělek v rámci dohody o provedení práce přesáhne 10 000 Kč za měsíc.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Dohoda o provedení práce – zákonné vymezení

Dohoda o provedení práce patří do kategorie prací konaných mimo pracovní poměr spolu s dohodou o pracovní činnosti. Obecná charakteristika těchto prací je uvedena v § 74 ZP.

 • Odstavec (1) říká, že k zajištění plnění svých úkolů má zaměstnavatel využívat především zaměstnance v pracovním poměru.
 • Odstavec (2) uvádí první z předností, která z dohody o provedení práce dělá nejpružnější pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Zaměstnavatel není povinen:
  • – rozvrhovat pracovní dobu – přiděluje práci podle okamžité potřeby (§ 74 odst.2)Dohoda o provedení práce slouží zaměstnavateli k plnění takových úkolů, jejichž plnění v rámci řádných pracovních poměrů, by nebylo efektivní. Může se jednat o ojedinělé úkoly, úkoly nevyplývající z běžné činnosti zaměstnavatele, termínově limitovanou výpomoc. Výhodou pro zaměstnavatele je, že využívání těchto pracovních poměrů umožňuje zaměstnavateli rychle reagovat na své provozní potřeby.

   § 75 ZP stanovuje povolený rozsah práce, konané na dohodu o provedení práce. Do konce roku 2011 se jedná o dobu 150 hodin ročně. Hodiny jednotlivých dohod se v průběhu roku sčítají.

   § 77 ZP Společné ustanovení – platí pro dohodu o provedení práce i pro dohodu o pracovní činnosti.

   • Odstavec (1) stanovuje důležitou povinnost pro zaměstnavatele. Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřítpísemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. Tato povinnost je v zákoníku práce zakotvena od počátku roku 2011.
   • Odstavec (2) umožňuje, že zaměstnavatel není povinen:
  • poskytovat odstupné
  • poskytovat dovolenou
  • vázat jednostranné zrušení dohody na zákonem stanovené důvody, jako u ostatních pracovních poměrůDalší významnou výhodou dohody o provedení práce je, že zaměstnavatel není povinen:
  • provádět odvody na veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Zdanění dohod o provedení práce

  Pokud vyplacená částka za měsíc nepřesáhne 5000 Kč (§ 6 odst. 4, ZDP), podléhá zdanění srážkovou daní 15% (§ 36 odst. 2, písm. p, ZDP).

  V případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 nebo 5, srážkové dani příjem nepodléhá. Zaměstnavatel srazí zálohu a přihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba. Tento postup je možný při dodržení všech zákonných podmínek stanovených § 38k. Výhodně se dá použít např. u studentů.

  Novela zákoníku práce

  Novela zákoníku práce s sebou přinesla změnu v limitu odpracovaných hodin na 300 hodin ročně (§ 75 ZP). Dále přibyla další podmínka a to, že v dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

  Pokud výdělek na dohodu o provedení práce přesáhne 10 000 Kč za měsíc, bude podléhat odvodu sociálního a zdravotního zabezpečení. Tato částka se v případě více dohod u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci sčítá.

  Pojištění vzniká dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal zaměstnanec konat sjednanou práci a zaniká dnem uplynutí dohody. Pokud by nebyla předem známa částka, vznikne účast v průběhu zaměstnání, tj. dosažením odměny 10 000 korun v některém z měsíců. Zaměstnavatel přihlásí pracovníka do registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci pojištění vzniklo (§ 7a, ZNP).

  Vysvětlivky

  • ZP – Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • ZDP – Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • ZNP – Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank