Mzdy a personalistika/Novela zákoníku práce: nárok na dovolenou u DPP a DPČ od roku 2024
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Novela zákoníku práce: nárok na dovolenou u DPP a DPČ od roku 2024

Novela zákoníku práce: nárok na dovolenou u DPP a DPČ od roku 2024
Monika Doleželová
23. 10. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se131
Novela zákoníku práce: nárok na dovolenou u DPP a DPČ od roku 2024

Obsah

  Nejočekávanější změnou v novelizovaném zákoníku práce je zcela nový nárok na dovolenou u DPP a DPČ. Budou mít však nárok na dovolenou všichni dohodáři? A jak se na tuto novinku tváří zaměstnavatelé? Kolik je to bude stát? Vše vám ukážeme na několika příkladech.

  Nárok na dovolenou u dohod DPP a DPČ

  Novela zákoníku práce vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Zákon nabyl účinnosti od 1. 10. 2023, má však dělenou účinnost a druhá významná část tak nabude účinnosti až od 1. 1. 2024. U dohodářů, neboli brigádníků, tak vznikne nově od 1. 1. 2024 nárok na placenou dovolenou.

  Budou mít nárok na dovolenou všichni dohodáři?

  Nárok na dovolenou vznikne pouze za předpokladu, že dohodář bude mít u zaměstnavatele sjednanou dohodu alespoň 4 týdny (tedy 28 dnů) a zároveň odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby. Fiktivní týdenní pracovní dobou pro účely výpočtu dovolené bude vždy 20 hodin týdně (bez ohledu na skutečně odpracované hodiny).

  Aby zaměstnancům na DPP či DPČ vznikl nárok na dovolenou, musí u stejného zaměstnavatele odpracovat minimálně 80 hodin za kalendářní rok. Obě podmínky (28 dnů + 80 hodin) musí být splněny současně.

  U DPČ se do odpracované doby zahrnují také doby uvedené v § 348 odst. 1 zákoníku práce, tedy doba:

  a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,

  b) dovolené,

  c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,

  d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.

  U DPP se však tyto překážky nepovažují za výkon práce a nezahrnují se tak ani do ročního limitu 300 hodin ročně. Zda vznikne či nevznikne nárok na dovolenou (za splnění obou výše uvedených podmínek), se posuzuje za každý kalendářní rok samostatně a za každý pracovní poměr samostatně. Ostatní podmínky pro výpočet délky dovolené, náhrady mzdy za dovolenou, čerpání dovolené a případné proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru zůstávají stejné, jako u klasických zaměstnanců v pracovním poměru.

  Příklad: výpočet dovolené u DPP od 1. 1. 2024

  Student uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, a to na celý kalendářní rok 2024. V roce 2024 odpracuje u této firmy 300 hodin.  Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 4 týdnů za kalendářní rok.  

  Student splnil obě podmínky:

  1. pracovní poměr trval déle než 4 týdny
  2. zaměstnanec (brigádník) odpracoval více než 80 hodin za rok

  Délka dovolené se určí v souladu s § 213 zákoníku práce: za každou celou odpracovanou týdenní pracovní dobu přísluší zaměstnanci dovolená v délce 1/52 této týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

  Pro účely dovolené bude fiktivní týdenní pracovní doba vždy 20 hodin.

  Student odpracoval 300 hodin : 20 hodinová fiktivní TPD = 15 celých odpracovaných týdnů

  Pro výpočet dovolené použijeme základní vzorec:

  15/52 * 4 týdny dovolené * úvazek 20 hod/týdně = 23,08 hodin – zaokrouhleno na 24 hodin.

  Samotné čerpání dovolené se na rozdíl od zaměstnanců v pracovním poměru nebude započítávat do odpracované doby. Čerpání dovolené, ani její případné proplacení při ukončení dohody, se nebude počítat ani do hodinového limitu u DPP 300 hodin ročně.

  Příklady: výpočet dovolené u DPČ od 1. 1. 2024

  Důchodce uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti. Dohoda byla uzavřena na období od 1. 12. 2024 do 31. 12. 2024. Zaměstnanec odpracoval 60 hodin. Bude mít důchodce nárok na dovolenou?

  Důchodce nesplnil druhou podmínku, a to, že neodpracoval v kalendářním roce více než 80 hodin. Nevznikne mu tudíž žádný nárok na dovolenou.

  Důchodce uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti. Dohoda byla uzavřena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Zaměstnanec odpracoval 410 hodin. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok.  

  Tentokrát důchodce splnil obě podmínky:

  1. pracovní poměr trval déle než 4 týdny
  2. zaměstnanec (brigádník) odpracoval více než 80 hodin za rok

  Pro účely dovolené bude fiktivní týdenní pracovní doba vždy 20 hodin.

  Důchodce odpracoval 410 hodin : 20 hodinová fiktivní TPD = 20,5 týdnů – zaokrouhleno na 20 celých odpracovaných týdnů.

  Pro výpočet dovolené použijeme základní vzorec:

  20/52 * 5 týdnů dovolené * úvazek 20 hod/týdně = 38,46 hodin – zaokrouhleno na 39 hodin.

  Samotné čerpání dovolené se bude stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru započítávat do odpracované doby. Čerpání dovolené, nebo její případné proplacení při ukončení dohody, se tak bude počítat do hodinového limitu u DPČ.

  Kolik bude zaměstnavatele stát dovolená u dohodářů?

  Pokud vznikne dohodářům za splnění podmínek nárok na placenou dovolenou, vzniknou zaměstnavatelům další výdaje, včetně možných pojistných odvodů. Vrátíme se nyní k našim výše uvedeným brigádníkům.

  Příklad: výpočet náhrady za dovolenou u DPP od 1. 1. 2024

  Student má sjednanou dohodu o provedení práce. Mzdová účetní vypočítala nárok na dovolenou za rok 2024 v rozsahu 16 hodin, PHV činí 400 Kč.

  Pro výpočet náhrady dovolené musíme nejprve zjistit průměrný hodinový výdělek. V našem případě vyjde částka 400 Kč za jakékoliv rozhodné období.

  Náhrada za dovolenou: 16 hodin * 400 Kč = 6 400 Kč

  Pokud však student nebude dovolenou čerpat a nechá si ji proplatit při ukončení pracovního poměru k 31.12.2024, pak přesáhne jeho měsíční odměna limit 10 000 Kč a bude nutno z celé jeho odměny odvést zálohovou daň a pojistné odvody. Firmě se tak tento brigádník prodraží minimálně o 6 400 Kč za dovolenou a o 5 544 Kč za odvody na pojistném (vyměřovací základ 16 400 Kč * 33,8 %), tedy celkem o 11 944 Kč. Plus budou pravděpodobně podnikatelé platit vyšší odměny mzdovým účetním.

  Pokud vlastníte účetní program Money S3, ten vám tuto práci usnadní. Při překročení limitu pro odvod pojistných odvodů je totiž nutno navíc dohodáře přihlásit na příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po překročení odměny 10 000 Kč.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad: výpočet náhrady za dovolenou u DPČ od 1. 1. 2024

  Důchodce uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti se sjednanou odměnou ve výši 110 Kč za hodinu. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok. Mzdová účetní vypočítala nárok na dovolenou za rok 2024 v rozsahu 39 hodin.

  Budeme uvažovat, že průměrný výdělek bude shodný s hodinovou odměnou za práci.

  Náhrada za dovolenou: 39 hodin * 110 Kč = 4 290 Kč

  Pokud nebude důchodce dovolenou čerpat, bude mu proplacena při ukončení smlouvy k 31. 12. 2024. Pak i v tomto případě přesáhne jeho měsíční odměna limit pro DPČ bez pojistných odvodů a bude nutno z celé jeho odměny odvést zálohovou daň a pojistné odvody. Firmě se důchodce prodraží minimálně o 4 290 Kč za dovolenou a o částku za odvody na pojistném ve výši 33,8 % z celé jeho měsíční odměny za prosinec.

  Při překročení limitu pro odvod pojistných odvodů je opět nutno dohodáře přihlásit na příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po překročení odměny 3 999 Kč (tedy od částky 4 000 Kč včetně). Pokud vlastníte účetní program Money S3, ten vám přihlášky na tyto instituce bez problémů vygeneruje.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách