Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Infoservis: Dohoda o provedení práce a srážková daň nově od 2014

Infoservis: Dohoda o provedení práce a srážková daň nově od 2014

Infoservis: Dohoda o provedení práce a srážková daň nově od 2014

Dlouhé roky jsme byli zvyklí, že pokud si zaměstnanec, který neměl u zaměstnavatele podepsané prohlášení, nevydělal měsíčně více než 5 000 Kč, podléhala jeho odměna srážkové dani, která byla daní konečnou. Od letošního roku je situace odlišná.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Právní úprava pro rok 2013

Nebude na škodu, když si zrekapitulujeme právní úpravu účinnou do konce roku 2013. Zákon o dani z příjmů (dále jen „ZDP“) stanovil, že příjem ze závislé činnosti podléhá srážkové dani za těchto podmínek:

  • jedná se o příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území ČR popř. českým daňovým nerezidentem, který má v ČR provozovnu, která vyplácí tyto příjmy,
  • nesmí se jednat o příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o., komanditistů, likvidátorů a odměny členů statutárních a jiných orgánů právnických osob,
  • úhrnná výši před zvýšením o zdravotní a sociální pojistné nepřesáhne u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč,
  • zaměstnanec nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení.

Právní úprava pro rok 2014

Od letošního roku došlo u srážkové daně ze závislé činnosti k vcelku radikálním změnám. Příjem ze závislé činnosti podléhá režimu srážkové daně při splnění následujících podmínek:

  • jedná se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce,
  • úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč,
  • zaměstnanec nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení.

Z výše uvedeného lze dovodit, že jedinou totožnou podmínkou, která platila v roce 2013 a platí i za současného znění ZDP, je požadavek na absenci podepsaného daňového prohlášení zaměstnance u svého zaměstnavatele. Ostatní podmínky – jako typ právního vztahu či výše dosaženého příjmů za kalendářní měsíc – jsou odlišné.

Další novinkou je ta skutečnost, že od roku 2014 může poplatník, kterému byl příjem ze závislé činnosti podroben u zaměstnavatele srážkové dani, zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání a může si započíst srážkovou daň na svojí celkovou daň. Případně si může zažádat o provedení ročního zúčtování u svého zaměstnavatele.

Tato novinka může být výhodná např. u studentů, kteří pracují v průběhu zdaňovacího období na dohodu o provedení práce bez podepsaného prohlášení a z této činnosti je jim sražená srážková daň ve výši 15 %. Po skončení zdaňovacího období si můžou podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde uvedou příjmy z dohody o provedení práce a sraženou daň. Vlivem slev na dani může dojít k tomu, že jim bude vrácena původně sražená daň.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank