Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Infoservis: Dohoda o provedení práce a srážková daň nově od 2014
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Infoservis: Dohoda o provedení práce a srážková daň nově od 2014

Seyfor, a. s.
02. 02. 2014
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se7

Dlouhé roky jsme byli zvyklí, že pokud si zaměstnanec, který neměl u zaměstnavatele podepsané prohlášení, nevydělal měsíčně více než 5 000 Kč, podléhala jeho odměna srážkové dani, která byla daní konečnou. Od letošního roku je situace odlišná.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Právní úprava pro rok 2013

Nebude na škodu, když si zrekapitulujeme právní úpravu účinnou do konce roku 2013. Zákon o dani z příjmů (dále jen „ZDP“) stanovil, že příjem ze závislé činnosti podléhá srážkové dani za těchto podmínek:

  • jedná se o příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území ČR popř. českým daňovým nerezidentem, který má v ČR provozovnu, která vyplácí tyto příjmy,
  • nesmí se jednat o příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o., komanditistů, likvidátorů a odměny členů statutárních a jiných orgánů právnických osob,
  • úhrnná výši před zvýšením o zdravotní a sociální pojistné nepřesáhne u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč,
  • zaměstnanec nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení.

Právní úprava pro rok 2014

Od letošního roku došlo u srážkové daně ze závislé činnosti k vcelku radikálním změnám. Příjem ze závislé činnosti podléhá režimu srážkové daně při splnění následujících podmínek:

  • jedná se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce,
  • úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč,
  • zaměstnanec nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení.

Z výše uvedeného lze dovodit, že jedinou totožnou podmínkou, která platila v roce 2013 a platí i za současného znění ZDP, je požadavek na absenci podepsaného daňového prohlášení zaměstnance u svého zaměstnavatele. Ostatní podmínky – jako typ právního vztahu či výše dosaženého příjmů za kalendářní měsíc – jsou odlišné.

Další novinkou je ta skutečnost, že od roku 2014 může poplatník, kterému byl příjem ze závislé činnosti podroben u zaměstnavatele srážkové dani, zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání a může si započíst srážkovou daň na svojí celkovou daň. Případně si může zažádat o provedení ročního zúčtování u svého zaměstnavatele.

Tato novinka může být výhodná např. u studentů, kteří pracují v průběhu zdaňovacího období na dohodu o provedení práce bez podepsaného prohlášení a z této činnosti je jim sražená srážková daň ve výši 15 %. Po skončení zdaňovacího období si můžou podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde uvedou příjmy z dohody o provedení práce a sraženou daň. Vlivem slev na dani může dojít k tomu, že jim bude vrácena původně sražená daň.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách