Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Nezabavitelná částka 2022 – konečně rozhodnuto!

Nezabavitelná částka 2022 – konečně rozhodnuto!

Nezabavitelná částka 2022 – konečně rozhodnuto!
Nezabavitelná částka 2022 – konečně rozhodnuto!
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/sasun-bughdaryan-e11Oa3kvx4c-unsplash-110x110.jpg

Obsah

  V oblasti srážek ze mzdy, především při výpočtu exekučních a insolvenčních srážek, panovala donedávna určitá „dvojkolejnost“. A to dokonce mezi jednotlivými stanovisky exekutorů či insolvenčních správců. Dne 8. 6. 2022 rozhodl Nejvyšší soud ve svém stanovisku sp. zn. Cpjn 202/2022, kde sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“.

  Nezabavitelná částka od roku 2022 – soud rozhodl!

  Nejvyšší soud, který je oprávněn vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů, zjistil ze soudních rozhodnutí vydaných insolvenčními soudy, že nepanuje jednota při výkladu ustanovení § 278 občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.), při určení nezabavitelné částky pro rok 2022.

  V zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů, vydal Nejvyšší soud následující stanovisko:

  „Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).“

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Nezabavitelná částka od roku 2022 – tabulka

  Pro výpočet srážek ze mzdy pro rok 2022 byly legislativou provedeny již tři změny. V níže uvedené tabulce Vám přikládáme rekapitulaci nezabavitelné částky od 1. 1. 2022 až do 1. 4. 2022. Ve sloupci od 28. 1. 2022 jsou již zohledněny normativní náklady na bydlení ve výši 1 120 Kč – viz rozhodnutí Nejvyššího soudu výše.

    od 1. 1. 2022 od 28. 1. 2022 od 1. 4. 2022
  Základní nezabavitelná částka – dlužník 8 006.25 Kč 8 846.25 Kč 9 138.75 Kč
  Nezabavitelná částka – vyživovaná osoba 2 668.75 Kč 2 948.75 Kč 3 046.25 Kč

  POČET OSOB (osoba dlužníka + další vyživované osoby)

  0 + dlužník 8 006.25 Kč 8 846.25 Kč 9 138.75 Kč
  1 + dlužník 10 675.00 Kč 11 795.00 Kč 12 185.00 Kč
  2 + dlužník 13 343.75 Kč 14 743.75 Kč 15 231.25 Kč
  3 + dlužník 16 012.50 Kč 17 692.50 Kč 18 277.50 Kč

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Nejbližší webináře

  Legislativní novinky pro účetní
  a podnikatele.

  Spokojení nebo zdarma
  Ukázat všechny