Mzdy a personalistika / Motivace a benefity/Poskytnutí příspěvku zaměstnanci na rekreaci
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Poskytnutí příspěvku zaměstnanci na rekreaci

Seyfor, a. s.
30. 06. 2015
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se4

S přicházejícími prázdninami a letními dovolenými možná někteří zaměstnavatelé budou řešit, jakým způsobem mohou svým zaměstnancům přispět na jejich rekreaci.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Standardně platí, že každé plnění, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům ze závislé činnosti, podléhá u zaměstnanců zdanění a odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Některá plnění však u zaměstnanců nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti (např. náhrady cestovních výdajů či hodnota osobních ochranných pracovních prostředků) nebo jsou od této daně osvobozené. Právě do kategorie osvobozených příjmů ze závislé činnosti patří příspěvky zaměstnanci na rekreaci.

Aby byl tento příspěvek u zaměstnance osvobozen, musí být splněny zákonné podmínky uvedené v §6 odst. 9 ZDP, které jsou následující:

  • musí se jednat o nepeněžní plnění,
  • musí se jednat o příspěvek z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo se musí jednat o příspěvek, o kterém je účtováno na vrub nedaňových nákladů,
  • musí se jednat se o příspěvek ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení.

Posledním omezením u rekreací a zájezdů je částka nepeněžního plnění – osvobozeno je nejvýše 20 000 Kč za zdaňovací období.

ZDP dále stanoví, že obdobně se pohlíží také na příspěvky pro rodinné příslušníky zaměstnance. Podle Pokynu GFŘ D-22 se za rodinné příslušníky zaměstnance považují osoby:

  • v příbuzenském vztahu,
  • v manželském svazku,
  • ale i např. založené na faktickém soužití.

Pokud by nebyly splněny podmínky pro osvobození příspěvku na rekreaci, tak by toto plnění podléhalo nejenom zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ale také pojistnému. Tímto by příspěvek samozřejmě ztratil výhodu oproti standardní mzdě.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách