Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika / Odměňování/Průměrná mzda pro rok 2016

Průměrná mzda pro rok 2016

Průměrná mzda pro rok 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., ve které byly zveřejněny údaje mající dopad nejen do problematiky důchodového pojištění, ale také do oblasti daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zákon o důchodovém pojištění

Za rok 2014 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu na 26 357 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0246.

Význam těchto dvou hodnot spočívá v tom, že jejich součinem (zaokrouhleným na celé koruny nahoru) dostaneme průměrnou mzdu platnou pro rok 2016 pro účely zdravotního i sociálního pojištění potažmo pro účely zákona o daních z příjmů. Průměrná mzda pro rok 2016 činí 27 006 Kč.

Dále vyhláška pro rok 2016 stanoví:

  • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu (první činí 11 883 Kč a druhá 108 024 Kč),
  • základní výměra pro starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod činí 2 440 Kč a
  • u důchodů přiznaných před 1. lednem 2016 se základní výměra zvyšuj o 40 Kč měsíčně.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů používá průměrnou mzdu – definovanou zákonem o sociálním zabezpečení – v oblasti zabývající se solidárním zvýšením daně.

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně tedy pro rok 2016 činí 1 296 288 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 108 024 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Průměrná mzda pro rok 2016 má do problematiky pojistného tyto dopady:

  • maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1 296 288 Kč,
  • nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 1 972 Kč,
  • nová výše minimální záloha u OSVČ u zdravotního pojištění 1 823 Kč,
  • pokud OSVČ vykonává z pohledu sociálního zabezpečení činnost jako vedlejší, vzniká jí povinnost být účastna důchodového pojištění, pokud rozdíl příjmů a výdajů přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy – pro rok 2016 se jedná o částku 64 813 Kč.

Na základě sdělení MPSV č. 272/2015 Sb., byly vyhlášeny nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění, pro rok 2016 činí 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank