Mzdy a personalistika / Odměňování/Průměrná mzda pro rok 2016
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Průměrná mzda pro rok 2016

Seyfor, a. s.
12. 11. 2015
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se4

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., ve které byly zveřejněny údaje mající dopad nejen do problematiky důchodového pojištění, ale také do oblasti daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zákon o důchodovém pojištění

Za rok 2014 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu na 26 357 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0246.

Význam těchto dvou hodnot spočívá v tom, že jejich součinem (zaokrouhleným na celé koruny nahoru) dostaneme průměrnou mzdu platnou pro rok 2016 pro účely zdravotního i sociálního pojištění potažmo pro účely zákona o daních z příjmů. Průměrná mzda pro rok 2016 činí 27 006 Kč.

Dále vyhláška pro rok 2016 stanoví:

  • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu (první činí 11 883 Kč a druhá 108 024 Kč),
  • základní výměra pro starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod činí 2 440 Kč a
  • u důchodů přiznaných před 1. lednem 2016 se základní výměra zvyšuj o 40 Kč měsíčně.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů používá průměrnou mzdu – definovanou zákonem o sociálním zabezpečení – v oblasti zabývající se solidárním zvýšením daně.

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně tedy pro rok 2016 činí 1 296 288 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 108 024 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Průměrná mzda pro rok 2016 má do problematiky pojistného tyto dopady:

  • maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1 296 288 Kč,
  • nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 1 972 Kč,
  • nová výše minimální záloha u OSVČ u zdravotního pojištění 1 823 Kč,
  • pokud OSVČ vykonává z pohledu sociálního zabezpečení činnost jako vedlejší, vzniká jí povinnost být účastna důchodového pojištění, pokud rozdíl příjmů a výdajů přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy – pro rok 2016 se jedná o částku 64 813 Kč.

Na základě sdělení MPSV č. 272/2015 Sb., byly vyhlášeny nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění, pro rok 2016 činí 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.