Mzdy a personalistika/Velký tahák pro mzdové účetní, aneb, jak správně nastavit zaúčtování mezd
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Velký tahák pro mzdové účetní, aneb, jak správně nastavit zaúčtování mezd

Velký tahák pro mzdové účetní, aneb, jak správně nastavit zaúčtování mezd
Monika Doleželová
25. 05. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se38
Velký tahák pro mzdové účetní, aneb, jak správně nastavit zaúčtování mezd

Obsah

  Velký přehledný tahák, jak je možné nastavit analytickou evidenci při zaúčtování mzdových nákladů a u ostatních mzdových účtů.

  Směrná účtová osnova pro podnikatele

  Úkolem směrné účtové osnovy je uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin pro účtování o stavu a pohybu majetku, aktiv, pasiv, výnosů a nákladů účetní jednotky. Účty členíme na rozvahové a výsledkové. Rozvahové účty se dále dělí na aktivní a pasivní. Výsledkové účty se dělí na účty nákladů a výnosů.

  Směrnou účtovou osnovu v jejím základním provedení definuje Příloha č. 7 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Pro podnikatelské subjekty vymezuje základní rozsah účtové osnovy Příloha č. 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele.

  Doporučená analytická evidence mzdových nákladů

  Syntetické účty lze pro potřeby účetní jednotky dále členit na analytické účty. V případě, že účetní jednotka je povinna předávat účetní záznamy, včetně účetních zápisů v účetních knihách a informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí, v členění stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech, vytváří členění syntetických účtů na odpovídající analytické účty, pokud uvedené povinnosti přenosu účetních záznamů nezajistí jiným způsobem.

  Podnikatele, zaměstnavatele, či jejich vedoucí pracovníky často zajímají podrobnější informace o výši vynaložených mzdových nákladů. Toto lze zabezpečit například prostřednictvím podrobnější analytické evidence vybraných nákladových účtů. Nastavení je zcela na interních potřebách podniku.

  V praxi je vhodné podrobnější členění účtů 521 – Mzdové náklady (521 100, 521 200, 521 250 …), nebo účtu 522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti, například:

  • dle jednotlivých oddělení či středisek,
  • dle pracovních pozic (THP, dělníci, vedoucí pracovníci),
  • dle typu pracovního poměru (HPP, DPP, DPČ, učni, autorské honoráře),
  • dle typu mzdy (měsíční, časová, úkolová, provizní),
  • prémie (čtvrtletní, pololetní, roční) a různé typy odměn,
  • dle jednotlivých složek příplatků (za práci přesčas, ve svátek, v sobotu a neděli),
  • příplatky za ztížené pracovní prostředí či za pracovní pohotovost,
  • náklady za vyplacenou dočasnou pracovní neschopnost či karanténu (prvních 14 dnů DPN),
  • náklady za dovolenou, dodatkovou dovolenou, či benefity tytu sick days,
  • náklady na placené pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance,
  • překážky na straně zaměstnavatele, aj.

  Prostřednictvím účtu 523 se účtují Odměny členům orgánů obchodní korporace. Patří zde pouze odměny členům představenstva a dozorčích rad (včetně odměn jednatelů s.r.o.), nikoliv však odměny, které vyplývají z jejich obchodněprávních nebo jiných smluv, které nesouvisejí s výkonem práce v tomto orgánu. I tento účet může účetní jednotka dále analyticky členit dle vlastní potřeby. Pozor však, aby nebyly v souladu s GDPR v názvech účtové osnovy uvedena konkrétní jména osob.

  Minimální analytické členění účtu 524 – Zákonné pojištění (doporučeno především pro potřeby kontrol jednotlivých institucí):

  • sociální pojištění,
  • analytika dle jednotlivých zdravotních pojišťoven.

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Velký tahák pro mzdové účetní – mzdy zaměstnanců

  Velký tahák pro mzdové účetní – mzdy společníků

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.