Mzdy a personalistika/Změny pro poskytování cestovních náhrad zaměstnanců pro rok 2009
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Změny pro poskytování cestovních náhrad zaměstnanců pro rok 2009

Seyfor, a. s.
08. 01. 2009
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Od 1. ledna 2009 dochází ke změnám v sazbě základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, v sazbách stravného a nově jsou stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2009.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnost vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou dochází ke změnám v sazbách, které jsou důležité pro cestovní náhrady zaměstnanců. Oproti roku 2008 došlo ke snížení v sazbě základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel ze 4,10 Kč na 3,90 Kč za 1 km. Naopak došlo k mírnému zvýšení (v řádu korun) stravného a to jak u zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor. Od 1. 1. 2009 byly nově stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro určení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty zaměstnanců pro rok 2009.

Rád bych zdůraznil, že průměrné ceny pohonných hmot stanovené touto vyhláškou nelze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 2008 u osob samostatně výdělečně činných.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zde bych chtěl upozornit, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro „veřejný“ sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro „veřejný“ sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

a) 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 28,50 Kč u motorové nafty.

Tato vyhláška zrušila vyhlášku č. 357/2007 Sb., kterou se stanovily sazby pro rok 2008.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách