Mzdy a personalistika/Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017

Seyfor, a. s.
05. 01. 2017
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

S příchodem nového roku dochází k legislativním změnám v mnoha oborech. Jednou z tradičních oblastí, které každým rokem doznávají určitých změn, je oblast poskytování cestovních náhrad. Pro rok 2017 dochází oproti loňskému roku ke změnám ve všech parametrech – změnily se sazby základní náhrady, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Změny jsou vyvolány nabytím účinnosti vyhlášky č. 440/2016 Sb. a to k 1. lednu 2017. Nová vyhláška zrušila vyhlášku č. 385/2015, která určovala parametry cestovních náhrad roku 2016.

Pro letošní rok dochází ke zvýšení sazby základní náhrady o částku 0,10 Kč na 1 km jízdy a to u obou skupin vozidel – jak u osobních silničních motorových vozidel, tak u jednostopých vozidel a tříkolek.

Spodní hranice tuzemského stravného se od letošního roku mírně zvyšuje a to v rozmezí 2 až 5 Kč. Změna se týká jak zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy, tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor.

Oproti výraznému snížení průměrných cen pohonných hmot mezi roky 2015 a 2016, není rozdíl mezi cenami let 2016 a 2017 rozhodně tak výrazný – meziročně dochází ke snížení cen od 0,20 Kč do 0,90 Kč za jeden litr dané pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Na tomto místě bych rád zdůraznil, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 28,60 Kč u motorové nafty.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách