Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika/Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017

S příchodem nového roku dochází k legislativním změnám v mnoha oborech. Jednou z tradičních oblastí, které každým rokem doznávají určitých změn, je oblast poskytování cestovních náhrad. Pro rok 2017 dochází oproti loňskému roku ke změnám ve všech parametrech – změnily se sazby základní náhrady, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Změny jsou vyvolány nabytím účinnosti vyhlášky č. 440/2016 Sb. a to k 1. lednu 2017. Nová vyhláška zrušila vyhlášku č. 385/2015, která určovala parametry cestovních náhrad roku 2016.

Pro letošní rok dochází ke zvýšení sazby základní náhrady o částku 0,10 Kč na 1 km jízdy a to u obou skupin vozidel – jak u osobních silničních motorových vozidel, tak u jednostopých vozidel a tříkolek.

Spodní hranice tuzemského stravného se od letošního roku mírně zvyšuje a to v rozmezí 2 až 5 Kč. Změna se týká jak zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy, tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor.

Oproti výraznému snížení průměrných cen pohonných hmot mezi roky 2015 a 2016, není rozdíl mezi cenami let 2016 a 2017 rozhodně tak výrazný – meziročně dochází ke snížení cen od 0,20 Kč do 0,90 Kč za jeden litr dané pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Na tomto místě bych rád zdůraznil, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 28,60 Kč u motorové nafty.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank