Nezařazené/Změny a novinky ERP Money verze 1.7.10.4641
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Změny a novinky ERP Money verze 1.7.10.4641

Změny a novinky ERP Money verze 1.7.10.4641
Seyfor, a. s.
08. 11. 2016
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky ERP Money verze 1.7.10.4641

Přehled novinek ve verzi 1.7.10.4641 zavedených do Money od verze 1.7.9.4594

Účetnictví

 • EET – Money je v nové verzi plně připravené na vystavování dokladů v režimu elektronické evidence tržeb, komunikaci s centrálním úložištěm finanční správy a tisk účtenek. Bližší podrobnosti uvádíme v samostatném dokumentu.
 • Hlášení a závěrky DPH – do oddílu A.1 Kontrolního hlášení DPH nově vstupují i Pohyby DPH v nulové sazbě. Důvodem je novela zákona o DPH, podle níž nyní nemusí daňový doklad obsahovat údaj o sazbě a výši daně v případě, kdy jej vystavuje plátce DPH, a to tehdy, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. Z toho plyne, že v případě aplikace přenesení daňové povinnosti již výstavce dokladu nemusí (ale může) uvádět, v jaké sazbě je plnění zařazeno. Tiskové sestavy upravené nejsou a texty se dají změnit přímo na dokladu.
 • Přiznání a závěrky DPH – vzhledem k novelizaci zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb. byl upraven formulář daňového přiznání k DPH. Nový formulář Přiznání k DPH – vzor č. 20 – od 29. 7. 2016 se při tisku nyní nabízí jako výchozí. Došlo v něm pouze k drobným úpravám textu – změnil se např. název oddílu A.2 na „A.2 Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29.7.2016)“. V souvislosti s úpravou zákona došlo také ke změnám v servisním seznamu Oddíl DPH a v připravených seznamech pro mezinárodní DPH.
 • Reverse charge – na kartu Reverse charge otevřenou nad Fakturou přijatou byla přidaná volba Kumulovat položky do generovaného Interního dokladu. Po zatržení pole se položky v interním dokladu seskupí na základě kombinace shody následujících hodnot:
  • Sazba DPH
  • Vratka
  • Přenesení daňové povinnosti
  • Kód kombinované nomenklatury platný pro přenesení daňové povinnosti
  • Jednotka platná pro přenesení daňové povinnosti
  • Středisko
  • Zakázka
  • Činnost
  • Párovací symbol
  • Přijatý doklad

  Nevyplněné údaje se považují za shodné.

Adresář

 • Firmy – při práci s nadřazenou firmou je nyní možné kopírovat také Způsob dopravy a Způsob platby.

Fakturace

 • Faktury vydané – do seznamu faktur přibyly nové sloupce Konečný příjemce e-mail a Konečný příjemce telefon.
 • Přebírání dokladů na fakturu přijatou – s ohledem na správné zobrazení čísla přijatého dokladu v kontrolním hlášení byla do Money přidána nová varianta Typu přebírání při tvorbě položky faktury pomocí tlačítka Přidat dokladem. Na nástrojové liště karty Výběr dokladu pro převzetí se v roletové nabídce u pole Typ přebírání zobrazují nové možnosti:
  • Bez čísla dodacího listu – pro převzetí položek z dodacího listu přijatého
  • Bez čísla objednávky – při přebírání objednávky vydané

  Pokud je zvolen uvedený typ přebírání, na faktuře se jako číslo přijatého dokladu uvede pouze číslo původně přijatého dokladu. Pokud se zvolí výchozí typ přebírání, za číslo přijatého dokladu se ve faktuře připíše ještě i číslo všech převzatých dodacích listů nebo objednávek. V servisních seznamech se dá nastavit výchozí nabídka typu přebírání.

Sklady

 • Skladové doklady
  • Změna skladu na cílové položce – je-li v nastavení agendy zatržená volba Povolit změnu skladu na cílové položce přebírání a na Dodacím listu přijatém (vydaném), který byl vytvořen převzetím z Objednávky vydané (přijaté), se změní skladová pozice, doplní se množství Objednáno (Rezervováno) i do detailu zásoby se změněnou pozicí.
  • Výrobky – v seznamu Výrobky byl do detailu Položky přidán sloupec Jednotková pořizovací cena. Stejný sloupec nyní také obsahuje karta Výrobky v záložce Položky.
  • Prodejky přijaté – vzhledem k potřebě evidovat v kontrolním hlášení číslo přijatého dokladu, byla upravena funkčnost Zaúčtování prodejek tak, aby při zaúčtování Interním dokladem (tj. v kombinaci s nepeněžním platidlem) zůstalo v poli Doklad došlý individuálně doplněné číslo.
  • Převodky – nově se do převodky automaticky doplňuje výchozí skladová pozice (cílová).

Ostatní

 • SEPA platby – od 31. října 2016 je nutné příkazy k eurovým platbám do zemí EU ve formě datových souborů předávat bankám výhradně ve formátu podle normy ISO 20022. Bližší informace o funkčnosti v Money uvádíme v samostatném dokumentu.
 • Detaily – v nově založených agendách a ve stávajících agendách, které v daném seznamu nemají uživatelsky upravené zobrazení Detailů, se nyní nově zobrazují následující detaily:
  • Historie POS akcí – v seznamech Vklady a výběry provozních pokladen, Pokladní doklady a Prodejky vydané
  • Rozpuštění nákladů – v seznamu Faktury přijaté
  • Navazující pohyby – v seznamu Skladové pohyby
  • Prodejní ceny – v seznamu Firmy
  • Účtenky prodejny – v seznamu Prodejky vydané

  Poznámka: Pokud se v seznamu individuálně upravené zobrazení detailů, zůstane po aktualizaci programu beze změny a dá se standardně změnit volbou místní nabídky Výběr detailů.

 • Doklady – na příjmových skladových dokladech bylo provedeno několik změn týkajících se funkčnosti rozpouštění nákladů pomocí tlačítka Náklady:
  • Na dokladech a položkách se záložka Intrastat přejmenovala na Výkazy.
  • Na položkách se v záložce Výkazy přesunulo pole Vlastní hmotnost v kg do části Společné a je proto nyní viditelné i v agendách, kteří nemají licenci na Intrastat nebo nemají zatržené pole Evidovat Intrastat v Průvodci nastavením programu / Agenda

   Poznámka: Pole Vlastní hmotnost v kg se zobrazuje v následujících dokladech: Faktury přijaté/vydané, Zálohové faktury přijaté/vydané, Příjemky, Výdejky, Dodací listy přijaté/vydané a Prodejky přijaté/vydané.

  • Na kartu Náklady (otevřenou tlačítkem přímo z dokladu) byla přidána volba Rozpouštění podle hmotnosti, která umožní rozpustit náklady podle údaje uvedeného v poli Vlastní hmotnost v kg v záložce Výkazy na položce dokladu. Hodnota se automaticky vypočítá jako násobek Vlastní hmotnosti uvedené na kartě Položky katalogu a Počtu MJ zadaných na položce dokladu, ale lze ji libovolně přepsat.

   Poznámka: Možnost rozpouštět náklady je přístupná v následujících dokladech: Faktury přijaté, Příjemky, Dodací listy přijaté a Prodejky přijaté.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.